ترمیم مو و کاشت مو طالبی درمان هر نوع ریزش مو در خانم ها و اقایان ترمیم مو و کاشت مو طالبی - درمان هر نوع ریزش مو در خانم ها و اقایان درمان ریزش مو در زنان و مردان = ترمیم مو طبیعی و پیوند موی طبیعی طالبی http://tarmimmootalebi.mihanblog.com 2020-10-27T10:01:18+01:00 text/html 2020-08-22T07:42:00+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی ترمیم مو طبیعی و کاشت مو طبیعی در انستیتو ترمیم مو طالبی - درمان ریزش مو در زنان و مردان http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/21 <font size="4" face="arial" color="#00ffff"><font color="#ffff00"><font size="7" color="#ff00ff"><font size="6" face="Times New Roman" color="#ff0000"> <p align="center"></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00"><strong>انستیتو ترمیم مو طالبی</strong></font></p> <p align="center"><font color="#ffff00"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00"><strong>ویژه خانمها و اقایان</strong></font><strong><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00"> <br>ترمیم مو – كاشت مو</font></strong><font size="5" color="#ffff00"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <br><font size="4">تخصص از هاروارد لندن</font></font></strong></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#800000"><font color="#ffff00"> </font><br></font><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font color="#ffff66">مشاوره رایگان -&nbsp;نقد و اقساط&nbsp;</font></font></strong><br><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)" color="#ffff66"><strong>بمناسبت سی و پنجمین سال تاسیس&nbsp;با 30 % تخفیف</strong></font></font></font><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff66"> <br>100% تضمینی با یک سال گارانتی</font></font></strong><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff66"> <br>برنده 24 جایزه و دیپلم بین المللی</font></font></strong><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff66"> <br>از اولین ترمیم موههای تاسیس شده در ایران</font></font></strong><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff66"> <br>با 35 سال سابقه در ترمیم مو و کاشت مو</font></font></strong><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff66"> <br>نگران موها و زیبایی و جوانی از دست رفته خود نباشید</font></font></strong><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)" size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff66"><strong> <br>جوانی و طراوت وادابی و سرزندگی گذشته شما را دوباره باز میگردانیم</strong></font><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)" size="5" color="#ffff66"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <br><font color="#ff6600">ما موهای شما را برای یك عمر بیمه می کنیم&nbsp;</font></font></strong></font></font><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff6600"> <br>صداقت و راستی در کار شعار ماست</font></font></strong></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img style="WIDTH: 317px; HEIGHT: 227px" alt="درمان ریزش مو در زنان و مردان = ترمیم مو طبیعی و پیوند موی طبیعی طالبی " src="http://static.niazerooz.com/Im/O/88/0209/L6337659439360.jpg" width="339" hspace="0" height="201" border="0" align="bottom"></font></p> <p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(0,0,0)" size="5" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff66">* تلفنهای ترمیم موی طالبی را هر زمان که خواستید میتوانید از 118 تهران بگیرید*</font></strong></p><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff00ff"> <p align="center"><strong>@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ </strong></p></font><font color="#800000"> <p align="center"><font color="#ffffff"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffff00">* * * تخفیف ویژه به دارندگان سیستمهای قدیمی موسسات ترمیم مو و کسانی که از عمل کاشت </font><font color="#ffff00">مو نتیجه نگرفته اند * * *</font></font></strong></font></p></font> <p align="center"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00"><strong>به شما دارندگان سیستمای قدیمی وكسانی كه از عمل كاشت مو نتیجه نگرفته اند پیشنهاد می كنیم</strong></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00"><strong> <br>حتما سیستمهای جدید ما را ببینید</strong></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00"><strong> <br>بعد فرق كار ما را با دیگران بهتر متوجه خواهید شد</strong></font><strong><font color="#ffff00"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <br><font size="4">ما به جرات ادعا میكنیم بهترین روشهای ترمیم موی ایران و خاورمیانه را داریم و با داشتن مدرک ازهاروارد لندن که معروفترین دانشگاه دنیاست </font></font></font></strong><font size="4"><br></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4" color="#ffff00"><strong>همگام با كشورهای اروپایی و امریكایی پیش میرویم</strong></font><strong><font size="4" color="#ff0000"><font color="#ffff00"> </font></font></strong></font></p> <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff00ff"><img alt="درمان ریزش مو در زنان و مردان = ترمیم مو طبیعی و پیوند موی طبیعی طالبی " src="http://www.eforosh.com/pics/4868_1203929996.jpg" width="365" hspace="0" height="237" border="0" align="bottom"></font></strong></p> <p align="center"><strong><font color="#ffff00"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4">درمان ریزش مو و هر نوع ریختگی و طاسی مو</font><font size="4">&nbsp;</font></font></font></strong></p><font size="5" color="#ff00ff"> <p align="center"><strong><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00">تخصص از هاروارد لندن</font></strong></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000"><strong>انستیتو ترمیم مو طالبی</strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="6" color="#ff0000"><strong></strong></font></font></p> <p align="center"><font size="4"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000">ترمیم مو و کاشت موی طبیعی و مصنوعی&nbsp;</font></strong></font></p> <p align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000"><strong>هزینه ترمیم مو و کاشت مو با توجه به ریختگی سر می باشد</strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff66"><strong>ادرس:تهران-خیابان طالقانی-نبش ایرانشهر-جنب بانك تجارت-ساختمان<font size="5">282</font>-طبقه5(نزدیك ایستگاه متروی طالقانی و نیز ایستگاه متروی فردوسی</strong></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffff66"><strong><font size="5">) <br>88840872-88845766-88307906-88820817&nbsp;</font><br></strong></font><font size="5" color="#ff0000"><a href="www.tarmimemoo.com"><font color="#c2c8f3"><strong>www.tarmimemoo.com</strong></font></a><strong> </strong></font></font></p> <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5" color="#ffff66">شهرک غرب: 88369620 -88369621</font> </font></strong></p> <p align="center"><font size="5" color="#ffff66"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">ادرس دبی : <font size="4">خیابان آل مکتوم – روبروی اتصالات </font></font></strong></font><font color="#ffff66"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br><font size="5">ادرس لندن&nbsp;: </font><font size="4">socross house, 47-49 sunnyhill road , london, S.W.16</font></font></strong></font></p> <p align="center"><strong></strong></p> <p align="center"><strong></strong></p></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#800080"> <p align="center"><strong></strong></p> <p align="center"><strong></strong></p> <p align="center"><strong></strong></p> <p align="center"><strong></strong></p> <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img style="WIDTH: 479px; HEIGHT: 465px" alt="" src="http://parscenter.com/Content/Images/93632e80-4ba5-4cbe-aad1-06114f039a93/800/600/image.jpg" width="491" hspace="0" height="537" border="0" align="bottom"></font></strong></p><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></strong><p align="center"><strong></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffffcc"><strong>عمل كاشت مو در ریختگی های كم و بیشتر در موارد ریزش غیر ارثی همچون بی موئی در اثر سوختگی و یا جای جوش و شكستگی و جای بخیه كاربرد دارد و جواب می دهد و در بقیه موارد موهای کاشته شده دوباره خواهد ریخت یا به پر پشتی لازم مو نخواهید رسید</strong></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffffcc"><strong> <br>متاسفانه در سالهای اخیر در ایران عمل كاشت مو را برای كسانی كه موهای انها كم پشت ویا تنك شده ویا هنوز ریزش مو ادامه دارد انجام می دهند كه باعث شدیدتر شدن ریزش مو و در نتیجه كم پشتی بیشتر موها طی یكسال بعد می گردد و نتیجه عكس گرفته می شود</strong></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffffcc"><strong> <br>ما كاشت موی طبیعی را برای ریختگی كم و غیر ارثی و ترمیم موی طبیعی سر را برای هر نوع ریختگی و به هر میزان ریختگی پیشنهاد مینمائیم</strong></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffffcc"><strong> <br>هر فرد بطور متوسط 120هزار تا 150هزار تار مو دارد</strong></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffffcc"><strong> <br>در عمل كاشت مو 1000 تا 5000 تار مو كاشته میشود اما در ترمیم مو تعداد تار مو محدود نمی باشد و معمولا حداقل 4۰هزار تار مو ترمیم میگردد</strong></font><font color="#ffffcc"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <br><font size="4">در نتیجه كاشت مو برای ریختگی كم و زیر 5% از كل سر مناسب و جواب میدهد و در ریختگی بالای 5% تنها ترمیم موی طبیعی جواب می دهد</font><font size="4"> و می توانید به پرپشتی دلخواه موهایتان برسید</font></font></strong></font><font color="#800080"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <br></font></strong></font></p> <p align="center"><u><strong></strong></u></p><font size="4" color="#ffff99"> <p align="center"><strong></strong></p> <p align="center"><strong></strong></p> <p align="center"><strong></strong></p> <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">مشاورین ما بهترین روشها را با توجه به نوع ریختگی و مقدار كم پشتی به شما پیشنهاد می دهند اما در نهایت شما تصمیم میگیرید چه روشی را انجام دهید</font></strong></p></font> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><img style="WIDTH: 525px; HEIGHT: 365px" alt="درمان ریزش مو در زنان و مردان = ترمیم مو طبیعی و پیوند موی طبیعی طالبی " src="http://www.tarmimemoo.com/images/jarahi.jpg" width="399" hspace="0" height="365" border="0" align="bottom"></font></p> <p align="center"><br><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000"><strong>صداقت و راستی در کار شعار ماست</strong></font><font size="4"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"> <br></font><font color="#ccffcc">انواع ترمیم موی طبیعی ما چنان طبیعی می باشند كه به راحتی میتوانید شنا ورزش حمام شانه نمائید</font></font></strong></font><font color="#ccffcc"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong> <br>موهایتان را به بالا شانه نمائید وفرق باز كنید و موهایتان را رنگ و فر و مش نمائید و سشوار بكشید</strong></font></font><font color="#ccffcc"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong> <br>و معایب كاشت مو از جمله محدودیت تعداد تار مو در كاشت و كم پشتی محل برداشت مو و درد محل كاشت و مشخص شدن محل كاشت مو و مشكلات روحی و روانی پس از عمل و هزینه زیاد ونیز نرسیدن به پر پشتی اولیه موهای سرتان را ندارد</strong></font></font><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ccffcc"><strong> <br></strong></font><font size="4"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff00ff">@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ <br></font><font color="#ffffff">در اطراف خود افراد زیادی را می بینید كه موهای خود را ترمیم نموده اند</font></font></strong></font><font color="#ffffff"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong> <br>و افراد زیادی موهای خود را ترمیم نموده اند و شما هرگز متوجه ترمیم موهای انها نمیگردید</strong></font></font><font color="#ffffff"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong> <br>مشخص نشدن ترمیم موها به علم و دانش و تجربه موسسه ترمیم مو شما و نگهداری شماهمچون شستشو منظم و شانه و مرتب كردن موهایتان بستگی مستقیم دارد</strong></font></font><font color="#ffffff"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong> <br>ترمیم مو طالبی با داشتن تخصص از هاروارد لندن و پس از سالها تجربه و كسب اطلاعات روز دنیا از طریق هاروارد لندن با اخرین روشهای روز دنیا موهای از دست رفته شما را بازمی گرداند</strong></font></font><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font color="#800000"> <br></font></font><font size="5" color="#ff0000">تا سالها جوان شوید و جوان بمانید</font></font></strong><font size="5"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"> <br></font><font color="#ff00ff"><a title="www.tarmimemoo.com" href="http://www.tarmimemoo.com" target="_top">www.tarmimemoo.com</a></font></font></strong></font></p></font> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#800080"><strong></strong></font></p></font></font></font></font></font> text/html 2020-08-22T06:42:00+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی بهترین شامپو http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/18 <p> </p><p><a href="http://www.tarmimemoo.com/" target="_blank"></a></p> <p align="center"><font size="5" color="#ff0000"></font><font color="#0000ff"></font><font color="#99ffff"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><img alt="شامپو" src="http://upload.farspatogh.com/images/z4bxhc89xyqbbv6o8pgt.png" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></p> <p><font color="#99ffff"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">قبل از پیدایش شامپو به صورت امروزی، مردم برای شستشوی</font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"> موی سر خود از مواد گیاهی مانند سدر و چوبک و کتیرا و مواد معدنی مانند خاکهای سیلیسی استفاده می نمودند. پس از آن، استفاده از صابون برای شستن موی سر بسیار متداول گردید تا اینکه دترجنتهای مصنوعی شناخته و انواع ملایم آن در شامپوهای نوین به کار گرفته شد. البته در حال حاضر، هنوز هم بسیاری از مردم به علت عدم آگاهی از مشکلی که قلیایی بودن صابون و سختی آب برای مو پدید می آورد از صابون برای شستن موی خود استفاده می کنند.</font></font></font> </p> <p> </p><p align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00">بهترین شامپو و انواع شامپو کدام است ؟</font></p> <p> </p><p align="center"> </p><p align="center"><font color="#99ffff"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"></font></font></p> <p align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00"></font></p> <p align="center"><font color="#99ffff"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"></font></font></p> <p align="center"><font color="#99ffff"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">مهمترین عملکرد شامپو، تمیزکردن مو و پوست سر و برطرف نمودن چرک و آلودگی از روی سطح آن است. البته پاک کنندگی</font><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> ی</font><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ک شامپو امروزه، ویژگی مشترک همه شامپوها به شمار می آید و رقابت شامپوها بر سر مساله زیبا نمودن موی سر همزمان با پاکیزگی سطح آن است.</font></font></p> <p align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#99ffff">همانطور که همه ما در فروشگاه ها مشاهده می کنیم امروزه طیف وسیعی از شامپوها در بازار دیده می شوند. علت تنوع شامپوها بدون شک وجود متغیرهای بسیار زیادی است که در طراحی فرمول شامپو وجود دارد</font></p> <p align="center"><font color="#99ffff"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">مثلا اینکه موها از نظر میزان <b>چربی پوست سر</b>، <b>موهای خشک</b> و <b>موهای چرب</b></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"> یا <b>موهای معمولی</b> باشد یا اینکه فرم مو ، موی صاف ، موی مجعد یا موهای فرفری باشد یا مثلا اینکه موها با مواد شیمیایی مثل مواد <b>دکلره</b> ، <b>رنگ مو</b> ، فر و ... دستکاری شده باشند، از طرف دیگر سلیقه مصرف کننده درانتخاب شکل و حالت شامپو، میزان کف و سهولت آبکشی و شست و شو حتی خصوصیاتی مثل رنگ و بو و بسته بندی همگی می توانند متغیرهای فرمول نویسی یک شامپو باشند.از آنجا که که بسیاری از این متغیرها متضاد یکدیگر بوده و جمع پذیر نیستند تولید کننده، برای اینکه بتواند سلیقه متنوع مشتریان را پاسخگو باشد مجبور است شامپوهای متنوعی ارائه دهد تا نیاز همه آنها را براورده نماید. چرا که حتی سلیقه یک فرد نیز با گذشت زمان تغییر می کند. این یک واقعیت است که همه مردم دوست دارند فراورده های جدید را آزمایش و تجربه نمایند.</font></font></font><b><font size="5" color="#ff0000"></font><font color="#0000ff"></font><font color="#ccffff"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">واقعاً چیزی به عنوان <b>بهترین شامپو</b> وجود ندارد . صدها نوع شامپو در بازار وجود داشته و هر هفته تعدادی نیز به آنها اضافه می شود </font><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">.</font></font></b></p> <p> </p><p align="center"><font color="#ccffff"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">اغلب آنها اثر پاک کنندگی رضایت بخشی دارند .قیمتی که شما برای شامپو پرداخت می کنید ، معیار قابل قبولی نیست . لزومی ندارد که برای بدست آوردن یک شامپو پول زیادی بپردازید . گاهی اوقات شما به جای کیفیت بالای</font><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> ی</font><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ک شامپو هزینه مارک و آگهی های تبلیغاتی شرکت سازنده را می پردازید . در صورتی که ممکن است به شامپویی ارزان تر احتیاج داشته باشید و نهایتاً هزینه پرداخت شده برای شامپوی اولیه چشمگیر باشد . همه شامپوها حاوی ترکیبات سورفاکتانت بوده که عامل اثر پاک کنندگی آنهاست . آنها باعث شل شدن چربی ، گردو خاک و دیگر ذرات روی موها شده که همراه با کف در موقع آبکشی از بین می روند . امروزه بندرت از صابون بعنوان سورفاکتانت در شامپوها استفاده می شود ، چرا که صابون و آب سخت باعث ایجاد کف صابون غیرقابل حمل روی موها می شود و بجای آن از مواد پاک کننده مصنوعی استفاده می شود . سورفاکتانت های زیادی با خواص متفاوتی وجود دارد . بعضی برای برطرف کردن گرد و خاک و بعضی برای برطرف کردن چربی بهترین اثر را دارند . بعضی خیلی کم و بعضی خیلی زیاد کف می کنند . بعضی از آنها باعث ظاهر بهتر موها نسبت به بقیه می شوند . به همین دلیل تولیدکنندگان شامپوها از چند سورفاکتانت استفاده می کنند . یک سورفاکتانت کار تمیز کردن اولیه را انجام داده و بقیه اثرات دیگری اعمال می کنند . برای مثال اگر سورفاکتانت بکار رفته و اصلی شامپو جهت ایجاد کف فراوان به آن اضافه شود چرا که مصرف کنندگان اثر پاک کنندگی را با مقدار کف ایجاد شده مقایسه می کنند . گرچه این تفکر صحیح نبوده و برای تمیز کردن احتیاج به ایجاد کف فراوان نیست به دلیل حساس بودن پوست سر بهتر است برای تمیز کردن موها، از شامپوهای ملایم استفاده شود</font></font></p> <p align="center"><font color="#ccffff"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">اغلب<b> شامپوهای موی چرب ، خشک و نرمال </b>حاوی چندین نوع سورفاکتانت مختلف هستند . <b>شامپوی</b></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"> <b>موهای چرب</b> درست شده در مقایسه با <b>شامپوی موهای خشک</b> درست شده باید حاوی سورفاکتانت پاک کنده چربی قوی تر باشد . اما در حقیقت مصرف کنندگان اغلب اختلاف این شامپوها را نمی دانند .اگر موهای شما احتیاج به نرم کننده دارد بجای استفاده از شامپویی که حاوی نرم کننده باشد ، بعد از شامپو زدن از نرم کننده استفاده کنید . چرا که یک شامپو باید دارای اثرات متضاد باشد ، در حالی که شامپو باعث تمیز شدن موها می شود ، در همان حالت هم باید یک لایه نازک نرم کننده را روی موها قرار داد . ذرات باقیمانده بعد از مصرف نرم کننده شامل ذرات باقیمانده پاک کننده نیز هست . این ذرات خود می توانند باعث تجمع چربی شوند .</font></font></font></p> <p align="center"><font color="#ccffff"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">تصور نکنید که شامپوهایی که بعنوان <b>شامپوهای تقویتی</b></font></font><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"> ی</font><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ا<b> شامپوی تقویت کننده مو </b>و یا<b> شامپوی ویتامینه </b>معرفی می شوند ، شامپوهای بهتری هستند . تولیدکنندگان عوامل غلیظ کننده یا رقیق کننده را بلحاظ فروش و تجمل به شامپو اضافه می کنند در حقیقت ، غالب ترکیباتی که در برچسب شامپوها قید شده از نظر کیفیت جنبه تجملی داشته و مصرف کنندگان اغلب با توجه به همین جنبه شامپوی خود را انتخاب می کنند و معمولا" این شامپو در جلوگیری از <b>ریزش مو </b>تاثیر خاصی ندارند. جهت مخلوط کردن و نگهداری ترکیبات مختلف با هم از امولسیون ها و جهت جلوگیری از تجزیه شامپو در هوای آزاد از <b>آنتی اکسیدان ها</b> استفاده می شود . بخاطر جلوگیری از آلودگی ، مواد نگه دارنده استفاده می شود . اگر سورفاکتانت کف کافی تولید نکند با شامپوها مواد کف زا اضافه می شود . جهت شفاف کردن یا کدر کردن شامپوها ممکن است ترکیبات دیگری به آنها افزوده شود نهایتاً ممکن است رنگ و عطر مناسبی به شامپو اضافه شود .</font></font></p> <p align="center"><font color="#ccffff"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">شامپوها در محدوده </font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><b>PH قلیایی</b> ضعیف تا <b>PH اسیدی</b> ضعیف تهیه می شوند . تنها زمانی باید به PH شامپو توجه کنید که موهای شما صدمه دیده باشند . شامپویی که خنثی یا کمی اسیدی باشد کمتر باعث باد کردن موها و سخت تر شدن لایه خارجی کوتیکول شده و این وضعیت برای موهای صدمه دیده مفید است .بنابراین ، هیچ شامپویی بهترین شامپو نیست . از آنجایی که موی افراد و شامپوها هر دو متفاوت هستند بهترین توصیه امتحان کردن شامپوهای مختلف جهت پیدا کردن <b>مناسبت ترین شامپو </b>و<b> بهترین شامپو</b> می باشد . ازمارک های معروف و ارزان امتحان کنید . از شامپوهای کوچک که تولید کنندگان جهت فروش تهیه می کند استفاده کنید . اگر شامپویی برای شما مناسب بود ، تا زمانی که مشکلی پیدا نکرده اید و در <b>ریزش مو </b>شما اثری ندارد از همان شامپو استفاده کنید .</font></font></font><font face="Times New Roman" color="#0000ff"></font></p> <p align="center"> </p><p> </p><p align="center"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00">واقعاً بهترین شامپو کدام است ؟ ایا قیمت شامپوها معیار قابل قبولی است ؟</font></p> text/html 2015-01-10T07:42:00+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی کاشت موی طبیعی بصورت طبیعی به روش fit , fut http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/19 <font color="#33ffff"> <p align="center">&nbsp;</p></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#33ffff" size="4"> <p align="center"><strong><font size="6">کاشت موی طبیعی ( جراحی )</font> </strong></p></font> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#33ffff" size="4"><strong>: fit و fut روش&nbsp;</strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ccffff" size="4"><strong>عمل كاشت موی سر در ریختگی های كم و بیشتر در موارد ریزش غیر ارثی همچون بی موئی در اثر سوختگی و یا جای جوش و شكستگی و جای بخیه كاربرد دارد و جواب می دهد و در بقیه موارد موهای کاشته شده دوباره خواهد ریخت یا به پر پشتی لازم مو نخواهید رسید </strong></font></p> <p align="center"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ccffff" size="4"><strong>در کاشت موی طبیعی (جراحی) از پشت سر، وكناره های سر، مو برداشته شده ودربخشهای طاس کاشته می شود.این کار به دو روش رایج میکروسرجری ( F.U.T )و روش ( F.I.T ) انجام می شود.طریقه کاشت موهای برداشته شده درهردو روش FIT و FUT یکسان است وموهادرهردو روش بصورت تک تک (تک فولیکولی) کاشته می شوند و لذا اختلاف این 2 روش فقط درطریقه برداشت موها است&nbsp;</strong></font></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ccffff" size="4"><a href="http://www.tarmimemoo.com/" target="_blank"><img alt="" src="http://axgig.com/images/80471332327512394871.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></a></font></font></p> <p align="center"><font size="4"></font></p> <p align="center"><font color="#ff0000"></font><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#33ffff"><strong>روش کاشت مو FUT </strong></font><br><font color="#0000ff"></font></font><font color="#ccffff"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>در روش کاشت موی ( میکروسرجری ) با بیحسی موضعی یک نوار از پشت سر برداشته می شود. طول این نوار از 20 الی 30 سانتیمتروعرض آن از 2 تا 3 سانتیمتر است.ابعاد این نوار محدودیت داشته زیرا بایستی طول وعرض آن طوری انتخاب شود که آسیبی زیادی به پوست پشت سروارد نیامده وپوست تحمل کشش آن را داشته باشد و از آن مهمتربه بخیه های پشت سر فشاری وارد نیامده تا جای بخیه محل برداشت مو به صورت یک خط مو زیاد معلوم نگردد </strong></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>متاسفانه در سالهای اخیر در ایران عمل كاشت مو را برای كسانی كه موهای انها كم پشت و یا تنك شده ویا هنوز ریزش مو ادامه دارد توسط تمام دکترها اعم از دکتر عمومی تا دکتر پوست و مو و دکتر جراح عمومی و حتی کادر درمانی درمانگاهها انجام می دهند كه باعث شدیدتر شدن ریزش مو و در نتیجه كم پشتی بیشتر موها طی یكسال بعد می گردد و نتیجه عكس گرفته می شود و جای عمل کاشت مو پس از ریختن مجدد مو منظره بدی را بوجود می اورد و بهتر است این افراد از یکی از روشهای ترمیم موی طبیعی استفاده کنند تا به نتیجه دلخواه و پر پشتی مو برسند</strong></font></font></font></p> <p align="center"><strong><font face="Arial" color="#ccffff" size="4"><img style="WIDTH: 347px; HEIGHT: 330px" alt="" src="http://axgig.com/images/39884970093456542421.png" align="bottom" border="0" height="329" hspace="0" width="291"></font></strong></p> <p align="center"><font size="4"></font></p> <p align="center"><font size="4"></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000"></font><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#33ffff"><font size="4">کاشت مو&nbsp;روش <font face="Tahoma">FIT</font></font></font></font></strong></p> <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#33ffff"><font face="Tahoma" size="4"></font></font></font></strong></p> <p align="center"><font size="4">&nbsp;<font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#0000ff"></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ccffff"><strong>متاسفانه به دلایل مختلفی از جمله راحت‌تر بودن این نوع عمل کاشت مو یا پیوند مو برای تیم پزشکی و نیاز نداشتن به تیم خیلی مجرب در این عمل و پایین بودن نسبی هزینه کاشت مو در این روش بسیاری از تبلیغات کاشت مو مخصوصا کاشت مو در ایران بر پایه همین روش است. این روش به جز در موارد نادری و در مورد افراد خاصی پیشنهاد نمی‌شود. در مواردی دیده شده که کسانی که با این روش جراحی شده‌اند به دلیل از بین رفتن بانک مویشان حتی قابل ترمیم موی طبیعی نیز نبوده‌اند. معمولا در روشهای مختلف کاشت مو نیازی به بیهوش کردن بیمار نیست. پانسمان نیز برای جلوگیری از آلودگی استفاده می‌شود و استفاده از پانسمان قطعیت ندارد. به همین سبب تیم‌های پزشکی که صرفا مراجعه بیمار را در نظر می‌گیرند و به تبلیغات اهمیت بیشتری می‌دهند سعی نموده به این روش عمل پیوند مو نموده و در تبلیغات خود از کلماتی مانند کاشت مو بدون عمل جراحی، پیوند مو بدون بیهوشی، بدون درد، بدون نیاز به پانسمان و مانند اینها استفاده می‌نمایند در کل روشهای ترمیم مو طبیعی و کاشت مو میکروسرجری بر این روش مزیت دارند&nbsp;</strong></font></font></p> <p align="center"><font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ccffff"><strong><a href="http://www.tarmimemoo.com/" target="_blank"></a><img alt="" src="http://axgig.com/images/22161960848991060332.jpeg" align="bottom" border="0" height="207" hspace="0" width="290">&nbsp;</strong></font></font></p> <p><font size="4"></font></p> <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ccffff" size="4">سپس این نوار زیرمیکروسکوپ به قطعات کوچک تقسیم می گرد دبطوریکه درهر قطعه دو الی پنج تارمو وجود داشته باشد (به هرقطعه دراصطلاح یک گرافت گفته می شود)</font></strong></p> <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font color="#ccffff">پس از بیحسی کامل منطقه گیرنده مو،با استفاده ازتیغ های نازک و کوچک شکاف های متعدد درمناطق طاس ایجاد می گردد.پس از آن هر گرافت در یک شکاف قرارداده می شودموهای کاشته شده پس از 4- 2 هفته ریخته و4- 3 ماه بعد در می آیند</font> </font></font></strong></p> <p align="center"><font size="4"></font></p> <p align="center"><strong><font color="#33ffff" size="4"></font></strong></p> <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ccffff" size="4">در این روش بوسیله پانچ از ناحیه دهنده مو که معمولا از پشت سر انتخاب می‌شود فولیکول‌ها را برداشته و در ناحیه گیرنده مو یا بوسیله پانچ یا با تکنیک (شکاف) کاشت مو انجام می‌شود. از مزایای این تکنیک کاشت مو بیشتر می‌توان به راحت بودن انجام این عمل کاشت مو مخصوصا برای تیم پزشکی اشاره نمود. عمل در مدت کوتاهی، بسته به تعداد گرافت منتقل شده و مهارت تیم پزشکی حدود 1 تا 3 ساعت انجام می‌شود. اما از معایب بسیار بزرگ آن می‌توان به ‌کم پشت شدن مو ناحیه دهنده بطور چشمگیر بعد از عمل کاشت موی طبیعی ، عدم قابلیت برداشت تعداد موی زیاد در هر مرحله ( حدود <font size="4">10</font>00 تا <font size="4">2</font>000 تار مو )، ریزش برخی از موهای کاشته شده بعد از یک سال ( به دلیل محدودیت منطقه برداشت برخی پزشکان مجبور به برداشت از ناحیه نامناسب می‌شوند ) و تراکم کم مو در ناحیه کاشته شده و بیش از 50 درصد موها در زمان خارج شدن از زیر پوست، با فشار پانچ از ناحیه ریشه مو شدیدا آسیب دیده و پس از كاشت رشد نمی كنند و محل خارج شدن گرافت ها بصورت زخم های گرد یك میلیمتری در سرتاسر پس سر دیده می شود و هرزمان در آینده بیمار موهای خود را كوتاه كند جوشگاه های گرد متعدد ، نمای زشتی در پشت سر ایجاد خواهد كرد اشاره نمود</font></strong></p> <p><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ccffff" size="4"></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ccffff" size="4"></font></font></p> <p align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"></font></strong>&nbsp;</p> text/html 2014-12-24T09:07:55+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی مضرات و عوارض جانبی احتمالی در روش کاشت مو با متدهای FIT و FUT http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/33 <b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#FFFF00" size="4"><font size="5">مضرات و عوارض جانبی احتمالی در روش کاشت مو با متدهای FIT و FUT</font><br><font color="#33FF33" size="6">روش کاشت موی FIT</font><br>تکنیک کاشت موی FIT قدیمی ترین و رایج ترین تکنیک جراحی کاشت مو در جهان و بویژه در کشور ما می باشد.در این تکینک لایه ای از پوست به صورت نواری حاوی پیاز و ریشه مو برش داده و برداشت می شود سپس به قسمت های کوچکتر جهت احیاء فولیکول های مو تبدیل شده و آماده کاشت در محل دریافت میگردد .<br><font color="#33FF33"><br><font size="6">مضرات FIT</font></font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; در این روش در اکثر موارد علیرغم تبلیغات گسترده ی کاشت مو در هر بار عمل جراحی امکان کاشت مو بیش از 5000 تار مو وجود نداشته و اعدادی مانند 12000و 18000 تارمو تبلیغات کذب و صرفا در جهت جذب افراد می باشد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; در روش FIT در بیشتر موارد اثر بریدگی نوار پشت سر و بخیه های آن به صورت اسکار تا مدتی طولانی و بعضا دائمی به جای مانده و فقط در صورت بلند نگه داشتن موهای پشت سر میتوان موضع برداضت مو را استتار نمود.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; در تکنیک کاشت موی FIT در اکثر موارد خط رشد جلوی سر به حالتی غیر طبیعی و اصطلاحا موی عروسکی دیده میشود که بالطبع ظاهری زیبا و قابل قبول را بوجود نمی آورد .<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; پس از انجام عمل کاشت مو،بیماران ملزم به استفاده از شامپو و لوسیون های مخصوص جهت حفظ ،نگهداری موهای کاشته شده&nbsp; که تحت عمل بوده اند میباشند.استفاده از محلول ماینوکسیدیل بطور مادام العمر برای کسانی که زمینه ارثی داشته اند بعد از عمل کاشت مو ضروری است.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; هرگونه استرس ،فعالیت بدنی سخت و استعمال دخانیات ، پس از انجام عمل کاشت مو میتواند منجر به ریزش مجدد موهای کاشته شده گردد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; تقریبا در اکثر مواقع افرادی که روش کاشت مو را انتخاب میکنند به تراکم موی مورد نظر دست پیدا نمیکنند و بسیاری از آنان پس از انجام عمل کاشت مو و پرداخت هزینه های جراحی به استفاده از روشهای ترمیم مو و یا در بعضی موارد به استفاده از پودرهای پرپشت کننده مانند تاپیک روی می آورند.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; در برخی موارد نیز احساس کرختی و بی حسی در مواضع تحت عمل کاشت مو و حتی بعضا عفونت نیز پس از انجام عمل کاشت مو جزو مشکلات ایجاد شده برای افراد میباشد.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; روش کاشت موی FIT ,FUT دارای محدودیت از لحاظ سنی و همچنین برخی بیماریها مانند بیماران قلبی و فشار خون میباشد، به عنوان مثال افراد زیر 25 سال و بالای60 سال موارد مناسبی برای کاشت مو نمیباشند.خانم ها معمولا" کاندید خوبی برای کاشت مو نیستند<br><br><font color="#33FF33" size="6">روش کاشت موی FUT </font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; در روش کاشت موی FUT نیز مانند روش کاشت موی FIT برخی مشکلات وجود دارند مانند: عدم دستیابی به تراکم لازم ، دوران نقاهت و طول درمان نسبتا طولانی ،محدودیت در فعالیتهای روزمره و امکان ریزش مجدد موهای کاشته شده.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; برخی از افراد بر این باورند که در روش کاشت موی FUT آثار عمل جراحی در قسمت پشت سر وجود ندارد ،در صورتیکه در بسیاری از موارد دیده شده که پس از انجام کاشت موی FUT نقاطی به صورت بسیار مشخص در پشت سر فرد از پانچ های انجام شده به جای مانده است.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; از دیگر مشکلات روش کاشت موی FUT میتوان به عدم رشد مجدد موها در اطراف مواضع پانچ شده در اغلب موارد اشاره نمود.<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; بسیاری از افراد پس از انجام روش کاشت موی FUT با این مشکل روبرو میشوند که به همان میزان که روش کاشت مو توانسته به موهای بالای سر که دچار ریزش شده اند اضافه کند،از موهای اطراف سر موسوم "مناطق اهدا کننده" می کاهد.</font></b> text/html 2014-12-24T07:54:07+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی واقعیت یا فریب کاشت مو با استفاده از سلول های بنیادی پی آر پی و مزوتراپی بیولژیک http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/32 <p style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #ff00ff; FONT-SIZE: xx-large"><strong><font color="#ffff00" size="6">واقعیت یا فریب ؟؟؟!!!&nbsp;</font></strong></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; FONT-SIZE: medium"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><font color="#ffff00" size="3">کاشت مو با استفاده از سلول های بنیادی</font></strong></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><font color="#ffff99"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; FONT-SIZE: medium"><strong><span style="COLOR: #ff0000"><font color="#ffff33" size="3">درمان ریزش مو با سلول های بنیادی</font></span></strong></span>&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; FONT-SIZE: medium"><strong><span style="COLOR: #ff0000"><font color="#ffff00" size="3">درمان قطعی ریزش مو با روش سلولهای بنیادی یا&nbsp;پی آر پی prp&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></strong></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right" align="right"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; FONT-SIZE: medium"><strong><span style="COLOR: #ff0000"><font size="3"><font color="#ffff00">مزوتراپی بیولژیک PRP<span> موثرترین روش درمان ریزش مو</span></font></font></span></strong></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; FONT-SIZE: medium"><strong><span style="COLOR: #ff0000"><font color="#ffff00" size="3">و ...</font></span></strong></span></p> <p align="right"><font color="#ffff00" size="3"></font>&nbsp;</p> <p align="right"><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font color="#ffff00" size="3">کشف سلولهای بنیادی فولیکول مو مژده ای بود برای بیمارانی که از ریزش مو رنج می برند. حدود 40%&nbsp;آقایان و 20%&nbsp; خانم ها&nbsp;بالای 50 سال دچار درجاتی از ریزش مو هستند.</font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font color="#ffff00" size="3">بررسی های جدید در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا نشان می دهد که علت اصلی ریزش مو در مردان فعالیت ناقص سلولهای بنیادی است. ریزش موی مردانه شایعترین فرم ریزش مو است و در مردان مستعد از نظر ژنتیکی ایجاد می شود.</font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font color="#ffff00" size="3">طاسی در مردان یک بیماری نیست، بلکه پاسخ فیزیولوژیک ایجاد شده بوسیله هورمونهای آندروژنی در افراد مستعد از نظر ژنتیکی است.</font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font color="#ffff00" size="3">در این تحقیق که در تعدادی از افراد کاندید کشت مو انجام شده بود. محققان فولیکولهای مو در ناحیه دارای مو و طاس را با یکدیگر مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که در مناطق دارای مو و طاس تعداد سلولهای بنیادی مو با هم برابر است ولی در مناطق طاس سلولهای تکامل یافته معروف به "</font></span></strong></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font size="3"><font color="#ffff00">Progenitor Cells<span>" کمتر وجود دارد.</span></font></font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font color="#ffff00" size="3">در روش کاشت مو به روش سلولهای بنیادی فولیکول مو واکنش متقابل سلولهای بنیادی فولیکول مو</font></span></strong></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font size="3"><font color="#ffff00">hair follicle stem cell )FSC<span>) با سلولهای مزانشیمال درم در محیط آزمایشگاه با تکثیر قابل توجهی همراه بوده است.</span></font></font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font color="#ffff00" size="3">در پروژه پیوند سلولهای درمال پاپیلای انسانی، نمونه کوچکی از فولیکولهای مو در طول یک پروسه جراحی تحت بی حسی موضعی از اسکالپ بیمار برداشته می شود. این سلولها از بقایای فولیکول مو جدا می گردد. و در یک محیط کشت مناسب در طول 3 هفته تکثیر شده و به صورت سوسپانسیون استریل در یک محیط انتقال مخصوص تزریق می گردد. تزریقات بصورت سطحی انجام شده و به دنبال این عمل، رویش موی جدید بعد از تقریباً 3 ماه اتفاق می افتد. کاربرد کلینیکی این روش در مطالعات متفاوت است. فاز 1 این پروژه در 7 داوطلب در انگلستان صورت گرفت و نتایج منفی گزارش شد ولی در فاز</font></span></strong></span></p> <p><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font size="3"><font color="#ffff00">II که توسط دکتر Farjo<span> در حال انجام است بصورت کلی موهای ایجاد شده، 40% افزایش موها در هر سایز 18% افزایش مو با قطر بیشتر از 30 میکرون بوده است.</span></font></font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffff00" size="3">تکنیک کاشت سلولهای بنیادی فولیکول مو در حال حاضر در ایران برای اولین بار در فاز حیوانی با نتایج قابل قبولی همراه بوده است ولی در انسان هنوز به نتایج قطعی نرسیده است که امید است در آینده نزدیک بتواند تحولی در درمان ریزش مو ایجاد کند.</font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font color="#ffff00" size="3">در این پروژه مشکلات بسیار کمتری پیش راه است، چرا که برداشت بافت مو از بیمار تنها با یک نمونه کوچک که شامل تقریباً 120 فولیکول مو باشد، انجام می شود و بنابراین آسیب آزار دهنده پوست سر به شکل حیرت انگیزی کاهش می یابد، بنابراین این تکنیک بسیار ساده تر با مدت زمان کوتاه تر و درد کمتری همراه است. مزیت دیگر این روش استفاده مجدد از همان نمونه کوچک در صورت ناکافی بودن مقدار مو است که در پیوند مو چنین امری امکان پذیر نیست.</font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffff00" size="3">اما این روش مشکلات خود را نیز دارد از جمله اینکه در ین روش باید توانایی سلولهای بنیادی در تولید مو حفظ شود و مطمئن باشیم که تعداد قابل توجهی از سلولهای مورد نیاز در محیط کشت رشد خواهند کرد. تکنیک باید به گونه ای برنامه ریزی شود که هزاران سلول در هر بیمار تولید شده و باعث رشد موی استاندارد قابل قبولی برای بیمار شود.</font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font color="#ffff00" size="3">بعلاوه این ریسک وجود دارد که هیچکدام از این موها دوام رشد نداشته باشد و موهای رشد یافته باقی بماند و موهای رشد یافته نیز قطر و رشد و سلامت قابل قبولی داشته باشد.</font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif; COLOR: #0000ff"><font color="#ffff00" size="3">هزینه بسیار بالای این روش و نگرانی در مورد مشکلات احتمال بعدی و عدم ایجاد ظاهر دلخواه با توجه به اینکه کنترل ویژه ای در مورد تراکم یکنواخت و جهت موها وجود ندارد، از دیگر مشکلات این روش هستند.</font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffff00" size="3">متاسفانه امروز با تبلیغاتی مواجه هستیم که با ادعاهای دروغین مردم را مورد فریب خود قرار می دهند از جمله اینکه درمان ریزش مو با کمک سلولهای بنیادی، ظرف نیم ساعت موهای خود را باز یابید و...</font></span></strong></span></p> <p align="right"><span style="COLOR: #ff0000; FONT-SIZE: medium"><strong><span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffff00" size="3">که همه ادعایی بیش نیستند و همانطور که اشاره شد این مطالعات در دنیا هم هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است چه برسد که بصورت روتین در مطبها در ایران قابل انجام باشد.</font></span></strong></span></p> text/html 2014-08-02T06:22:26+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی چگونه موهای سالم داشته باشیم http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/26 <br><table class="MsoNormalTable" style="width:100.0%;mso-cellspacing:1.5pt;mso-yfti-tbllook:1184" border="0" cellpadding="0" width="100%"> <tbody><tr> <td style="padding:.75pt .75pt .75pt .75pt" valign="top"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#000000"><a href="http://www.tarmimemoo.com" target="_blank" title="ترمیم مو طالبی"></a><a href="http://www.tarmimemoo.com" target="_blank" title="ترمیم مو طالبی">موهای سالم و شفاف داشته باشیم</a><span lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff6600" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>● داشتن موهای شفاف و سالم آرزوی همه به ویژه خانمهاست.&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"><br> «فیلیپ كینگزلی» متخصص انگلیسی پوست سر و مو می نویسد: اگر صحیح غذا نخورید، یا مرتب ورزش نكنید یا اگر زیر فشار روانی زیاد باشید، آثار آن در موی شما بروز می كند، بنابراین باید نسبت به بهداشت و محافظت موی سر توجه كافی داشت. متخصصان پوست در این مورد توصیه هایی دارند كه از نظر شما می گذرد.&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"><br> ▪ چه نوع صابونی برای شست و شوی موی سر مناسب است؟&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"><br> معمولاً مواد شوینده از قبیل صابونهایی كه به طور صحیح تهیه نمی شوند برای شستشوی سر مناسب نیستند، بنابراین بهتر است خانمها شامپوی مناسبی انتخاب كنند و موهای خود را با آن بشویند و خانمهایی كه موهایشان نرم و بدحالت است، باید برای درشت شدن موی خود از شامپوهایی كه مواد گیاهی دارند استفاده نمایند.&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"> ▪ موی سر را هفته ای چند دفعه باید شست؟&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"><br> موی سر با توجه به زمینه پوست و وجود چربی روی آن به هر شكل ظاهر می شود: موهای چرب و موهای خشك. <br> موهای چرب را باید هر دو روز یك نوبت بشوییم، اما برای موهای خشك هفته ای دو نوبت كافی است. البته دوش گرفتن و شستن با آب ساده روزی یك نوبت اشكالی ندارد.&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"><br> ▪ آیا رنگ كردن مو سبب سفید شدن سریع تر آن می شود؟&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"><br> سفید شدن سریع موی سر ربطی به رنگ كردن ندارد، زیرا بعضی افراد به طور ژنتیكی زودتر از موعد سرشان سفید می شود. اما در رنگ كردن مو چون از موادی به نام اكسیدان استفاده می كنند ساختار طبیعی مو دچار اختلال می شود و به مرور موجب خشك شدن موی سر می شود. به ویژه اگر پس از رنگ كردن، موها را با سشوار خشك كنیم چربی طبیعی مو زودتر از بین می رود.&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"><br> ▪ موخوره چیست؟&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"><br> موخوره به علت خشكی انتهای مو، استفاده از شوینده های نامناسب و یا استفاده از سشوار و سایر وسایل برقی به وجود می آید. برای رفع این بیماری كه با دو شاخه یا چند شاخه شدن انتهای مو به آنها آسیب می رساند، باید همراه با كوتاه كردن انتهای مو، از نرم كننده های مناسب استفاده كرد. در ضمن توصیه می شود هنگام كار كردن در منزل و گردگیری سر خود را بپوشانید تا از نفوذ گرد و خاك به موهایتان جلوگیری شود.&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"><br> ▪ شوره سر چیست و چگونه درمان می شود؟&nbsp;</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"><br> شوره عبارت است از پوسته پوسته شدن سر و به چند دلیل ایجاد می شود، یكی به علت تغییر </span><span dir="LTR">PH</span><span lang="AR-SA">آب یا مواد شوینده است و مثلاً افرادی كه به قم سفر می كنند، چون </span><span dir="LTR">PH</span><span lang="AR-SA">آب این قبیل شهرها فرق می كند، پس از شستشو سرشان شوره می زند. دلیل دیگر ممكن است تظاهر بعضی از بیماریها باشد كه قابل تشخیص و درمان است و نیز ممكن است به علت وجود قارچ، سر دچار شوره شود كه با چربی و خارش همراه است و این هم قابل درمان می باشد. به هر حال باید از استعمال لوسینها و انواع شامپوهای رنگارنگ بدون دستور پزشك متخصص خودداری كنید.</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffff66"><span lang="AR-SA"><br>▪ تغذیه در خدمت سلامتی موی سر</span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font color="#ffff66"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span lang="AR-SA"><br>از دست دادن ناگهانی مو، یا داشتن موهای خشك، چرب و كدر می تواند ناشی از تغذیه باشد. سلامت مو به توازن پروتئین در داخل بدنه مو و چربی خارج از بدنه مو بستگی دارد. <br> اگر فولیكولهای مو ناكافی تغذیه شده باشند، ممكن است علایم متعددی ظاهر شود. برای مثال اگر موی شما به طور غیرعادی چرب است، می تواند نشان از رژیم غذایی پر از چربی حیوانی باشد. كم كردن گوشت قرمز، كره، غذاهای سرخ شده و شیرینیها در رژیم غذایی می تواند تنها چیزی باشد كه برای برقراری تعادل شیمیایی لازم است. <br> اغلب موهای خشك به غذاهایی پر از ویتامینهای </span><span dir="LTR">B</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">E</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">A</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> و مصرف روزانه (</span><span lang="FA">۲</span><span lang="AR-SA"> قاشق چایخوری) روغن گیاهی واكنش مثبت نشان می دهد. از دست دادن مو با مصرف پروتئین با كیفیت بالا و حذف غذاهای نامناسب از رژیم غذایی و مصرف آهن و روی قابل علاج است. <br> ▪ فشار روانی دشمن موی شما <br> فشار روانی در یك زمان طولانی یا یك حادثه ناراحت كننده ناگهانی می تواند موجب از دست دادن مو یا اختلالاتی در پوست سر شود. اگر چه وقتی كه این وضع فروكش كند، مو به حالت طبیعی برخواهد گشت، اما می توان با مصرف ویتامین </span><span dir="LTR">B</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> كمپلكس ویتامین </span><span dir="LTR">E</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>، </span><span dir="LTR">C</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> و اسید فولیك به رشد مو كمك كرد. <br> ضمناً افرادی كه به ریزش مو مبتلا می شوند، همچنین خانمهایی كه به طور دایم از مقنعه و روسری استفاده می كنند، باید به موهای خود بیشتر رسیدگی نمایند. برس زدن و ماساژ دادن پوست سر می تواند سبب تقویت موها شده و از ریزش مو جلوگیری كند.</span></font></b><span dir="LTR" style="font-size:8.5pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> </tbody></table> <p class="MsoNormal"><o:p><font color="#ffff66">&nbsp;</font></o:p></p> text/html 2014-04-27T23:41:00+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی سایت جدید انستیتو ترمیم موی طالبی به ادرس ذیل افتتاح گردید http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/13 <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00" size="6"><strong>بازدید کننده محترم </strong></font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00" size="6"><strong>سایت جدید انستیتو ترمیم موی طالبی</strong></font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00" size="6"><strong>به ادرس ذیل افتتاح گردید</strong></font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00" size="6"><strong>شما را به بازدید سایت جدیدمان دعوت می کنیم</strong></font></p><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#00ff00" size="6"><p align="center"><strong><a title="www.tarmimemoo.com" href="www.tarmimemoo.com" target="_top">www.tarmimemoo.com</a></strong></p></font><p align="center">&nbsp;<iframe border="0" allowtransparency="true" src="http://engine.webgozar.com/counter/xstat.aspx?t=stat3&amp;code=454520&amp;rnd=9469&amp;s=1024x768&amp;c=1&amp;ref=http%3A//www.mihanblog.com/blog/post/index/wrapper/true&amp;title=%u0645%u06CC%u0647%u0646%20%u0628%u0644%u0627%u06AF%20-%20%u0648%u06CC%u0631%u0627%u06CC%u0634%20%u067E%u0633%u062A" scrolling="no" frameborder="0" height="0" width="0"></iframe></p> <!-- End WebGozar.com Counter code --> text/html 2013-11-12T06:41:00+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی سفید شدن مو و رفع سفیدی مو http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/9 <b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00" size="6"><p align="center">سفید شدن مو و رفع سفیدی مو :</p></font><p><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff00" size="6"></font><font color="#0000ff"><b><font face="Arial"></font></b></font></p><p><br></p><font color="#0000ff"><b><br></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff99" size="3">سفیدی مومی تواند در سنین پیری و یا بصورت زودرس در نوجوانی رخ دهد.سفیدی زودرس مو یك خصیصه ژنتیكی، معمولاً غیرقابل برگشت وعمدتاً غیرقابل درمان می باشد و مربوط به از دست دادن رنگدانه مو و عدم ساخت دوباره رنگدانه توسط مو می باشد تنها راه رفع ظاهری آن استفاده از رنگ مو است.استرس و مصرف برخی داروها نیز دربروز سفیدی زودرس مو دخالت دارندامروزه شامپوها و داروهای گوناگونی در بازار مواد ارایشی برای رفع سفیدی مو وجود دارد که اثر خاصی ندارد و تنها جنبه تبلیغاتی دارد و تنها موها را برای مدت کوتاهی رنگ کرده و پس از قطع مصرف دوباره موها پس از مدتی دوباره به سفیدی باز می گردد و مصرف این شامپوها اصلا" توصیه نمی گردد و بهتر است از رنگ مو برای رفع سفیدی مو استفاده شود.</font></b> text/html 2013-11-06T07:41:00+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی درمان ریزش مو در زنان و خانم ها http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/10 <font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#00ff00"> <p align="center"><strong><font size="6">درمان ریزش مو در خانم ها :</font></strong></p> <p align="center"><strong><font size="6"></font></strong></p></font><font color="#0000ff"> <p align="center"> </p><p align="center"><font color="#ccffcc"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><strong></strong></font></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#ffff99" size="5"><img alt="درمان ریزش موی سر در زنان و خانم ها = ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی " src="http://www.eforosh.com/pics/4868_1272789361.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#ffff99" size="4">بیشتر خانمها در مورد از دست دادن موی خود با دیگران صحبتی نمی کنند و سعی در پنهان نمودن این مسئله دارند ازاینرو از نظر روحی بسیار آشفته شده و عموما ً از حضور در جمع و میهمانیها گریزان می شوند ، ریزش مو در زنها دارای علل متعددی می باشد که به آن اشاره می شود.&nbsp;</font></strong><a href="http://www.tarmimemoo.com/" target="_blank"></a><strong><font color="#ffff99"><font size="4"> <!-- /--></font></font></strong></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff99" size="4"><strong>به نظر بسیاری از مردم ریزش مو مختص مردان میباشد و خانمها از این مسئله مستثنی هستند در حالیکه واقعیت اینگونه نیست . میلیونها زن در دنیا از ریزش مو وطاسی سر زنانه رنج میبرند و هرساله برتعداد آنها افزوده میشود. </strong></font></p> <p align="center"><font face="Arial" color="#ffff99" size="4"></font></p> <p align="center"><font face="Arial" color="#ffff99" size="4"></font></p> <p align="center"><font color="#ffff99" size="4"></font> </p><p align="center"><font face="Arial" color="#ffff99" size="4"></font></p> <p align="center"><font face="Arial" color="#ffff99" size="4"></font></p> <p align="center"><font color="#ffff99" size="4"></font> </p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff99" size="4"></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff99" size="4"><strong>تنک شدن تدریجی موها در زنان اغلب با افزایش سن مشاهده می‌شود و با ریزش مو در مردان ( ریزش موی مردانه ) متفاوت است . از هر 5 زن، یک نفر قبل از دوره یائسگی و از هر ۳ زن، یک نفر بعد از دوره یائسگی دچار ریزش مو می‌شوند</strong></font></p> <p align="center"><font size="4"></font></p> <p align="center"><strong><font color="#99ffff" size="4"></font></strong> </p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#99ffff" size="4"><strong><img alt="درمان ریزش مو در زنان و مردان = ترمیم مو طبیعی و پیوند موی طبیعی طالبی " src="http://static.niazerooz.com/Im/O/89/0130/L6340726978441.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#99ffff" size="4"><strong>در طول دوره بارداری موی سر، پرپشت ‌تر و براق می‌شود. اما بعد از زایمان ریشه مو وارد مرحله استراحت شده و از مرحله فعال بودنِ خود، خارج می‌شود و حدوداً سه ماه بعد بعد از زایمان ریزش موی سر آغاز می‌شودکندن مو ناخوداگاه و خوداگاه توسط خود فرد نیز در زنان نسبت به مردان شایعتر است که باعث کم پشتی و طاسی مو در منطقه کنده شده به مرور زمان میشود شیوه معالجه کم‌مویی و ریزش مو در زنان مشابه درمان‌هایی است که برای مردان در نظر گرفته می‌شود. ریزش مو در مردان بر خلاف زنان به صورت متمرکز بروز دارد یعنی از نقطهٔ خاصی شروع شده و به مرور پیشرفت می‌کند.</strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#99ffff" size="4"><strong>&nbsp;اما ریزش مو در زنان بیشتر به صورت یکنواخت و پراکنده است. در بیشتر موارد، انواع تقویت‌کننده‌ها تجویز می‌شود، اما متاسفانه به رغم ادعای تولید‌کننده‌ها، پروتئین و کلاژن موجود در شامپوها و اسپری‌های مو، توانایی ترکیب با ساقهٔ‌مو را ندارند و نمی‌توانند از این راه موجب افزایش استقامت مو شوند، بلکه با ایجاد کردن پوششی به روی تارهای مو آنها را موقتاً پرپشت‌تر نشان می‌دهند استفاده از ترمیم موی طبیعی سر در خانمها برای درمان طاسی و ریختگی موی سر توصیه می گردد و استفاده از کاشت مو در خانمها زیاد توصیه نمی گردد</strong></font></p> <p align="center"><font color="#99ffff" size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p> </font><p align="center"><font color="#0000ff"></font><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff66" size="5"><font size="4">شما خانم ها که از ریزش مو رنج میبرید میتوانید از خدمات و مشاوره رایگان متخصصین خانم ما بهره ببرید ما با درمان ریزش مو در زنان و خانم ها شادابی و سرزندگی را به شما باز میگردانیم با ما تماس بگیرید</font><span lang="FA"></span></font></strong></p><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #000000" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff66" size="5"> <p align="center"><font size="4">آدرس:<font color="#ffff00">تهران-خیابان طالقانی-نبش ایرانشهر-جنب بانك تجارت-ساختمان<font size="4">282</font>-طبقه5(نزدیك ایستگاه متروی طالقانی و نیز ایستگاه متروی فردوسی</font></font><font face="Times New Roman"><font face="Times New Roman"><span lang="EN"><font color="#ffff00">) <br></font></span></font></font><span lang="FA"><font color="#ffff00" size="4">88840872-88845766-88307906-88820817</font></span><font face="Times New Roman"><font face="Times New Roman"><span lang="EN"><font color="#ffff00" size="4"> <br><font size="6">www.tarmimemoo.com <br></font><br></font></span></font></font><span lang="FA"><font color="#ffff00" size="4">شهرک غرب: 88369620 -88369621</font></span><font face="Times New Roman"><font face="Times New Roman"><span lang="EN"><br><br></span></font></font><span lang="FA"><font color="#ffff00" size="4">ادرس دبی : خیابان آل مکتوم – روبروی اتصالات</font></span><font face="Times New Roman"><font face="Times New Roman"><span lang="EN"><font color="#ffff00" size="4"> <br><br></font></span></font></font><span lang="FA"><font color="#ffff00" size="4">ادرس لندن</font></span><font face="Times New Roman" color="#0000ff"><font face="Times New Roman" color="#0000ff"><span lang="EN"><font size="4"><font color="#ffff00"> : socross house, 47-49 sunnyhill road , london, S.W.16 </font><br></font></span></font></font></p></font></strong> <p align="center"><img src="http://axgig.com/images/77837680527661717079.bmp" alt="ترمیم مو و کاشت موی طبیعی طالبی = درمان ریزش مو در خانمها و آقایان - پیوند مو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> <br></p> text/html 2013-10-20T06:25:23+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی عکس ترمیم مو و کاشت موی طالبی http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/31 <div align="center"><br><br><br><img alt="ترمیم و و پیوند مو و کاشت مو طبیعی طالبی - درمان ریزش مو در خانمها و آقایان" src="http://axgig.com/images/47675715607431560116.jpg" align="bottom" border="0" height="354" hspace="0" width="475"><br><br><br><br><br><br><img style="WIDTH: 467px; HEIGHT: 442px" alt="کاشت مو طبیعی و ترمیم مو و پیوند مو طالبی - درمان ریزش موی سر در زنان و مردان" src="http://axgig.com/images/42960843424934863501.jpg" align="bottom" border="0" height="569" hspace="0" width="595"><br><br><br><br><img alt="درمان ریزش مو دز زنان و خانمها - ترمیم مو و کاشت مو و پیوند مو طالبی" src="http://axgig.com/images/12172454580307119885.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><br><br><br><img alt="کاشت موی طبیعی و ترمیم مو طبیعی و پیوند موی طبیعی طالبی" src="http://axgig.com/images/70442079904224402227.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"><br><br><br><br></div> text/html 2013-07-02T07:07:02+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی انواع ریزش مو در زنان و خانم ها http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/29 <p style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="color:red" lang="AR-SA"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="6"><b>انواع ریزش موی زنان و خانم ها</b></font></span></p> <p style="text-align:center" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffff" size="4"><b><span dir="RTL" lang="AR-SA">ریزش مو در خانمها بیشتر از مردان دارای تغییرات دوره ای است به عنوان مثال در فصل خاصی ریزش موی آنها شدید شده و هر سال این روند تکرار می شود و یا بعد از زایمان و بعد از یائسگی موی زیادی از دست می دهند حجم موی زنان معمولا با افزایش سن کم می شود یا بعضی افراد از نظر ژنتیکی موهای نازک و کم پشتی دارندو از زمان کودکی کم مو بودند این موارد کاملا طبیعی بوده و احتیاج به درمان خاصی ندارد البته در صورتی که مشکل روانی برای فرد ایجاد کند درمانهای قابل دسترسی موجود می باشد. در مقابل شرایطی وجود دارند که عوامل دیگری مثل بیماری ، تغییرات هورمونهای داخلی و مصرف تعدادی از داروها و فاکتورهای محیطی و ژنتیکی باعث ریزش موی کامل می شوند این موارد به درمان دارویی نیاز داشته وحتما از طرف بیمار باید جدی گرفته شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</b></font></p> <p style="text-align:center" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffff" size="4"><b>&nbsp;<span dir="RTL" lang="AR-SA">به نظربسیاری از مردم طاسی مختص مردان می باشد و خانم ها موهایشان را از دست نمی دهند اما حقیقت چیز دیگری است میلیونها زن در دنیا از طاسی زنانه رنج میبرند و سالیانه به تعداد آنها افزوده می شود. وراثت عامل پر قدرت در طاسی زنان می باشد یک زن ازهر چهار زن این نوع طاسی را تجربه میکنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </b></font></p> <p style="text-align:center" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffff" size="4"><b><span dir="RTL" lang="AR-SA">بعضی از زنان در مورد از دست دادن موی خود با هیچ کس صحبتی نمی کنندزیرا به تصور آنها ریزش مو و طاسی فقط مختص آقایان است و برای خانمها کاملا غیر طبیعی است بنابر این از نظر روحی بسیار آشفته می شوند و احساس اضطراب شدید، کاهش جذابیت ،کیفیت زندگی آنها را تهدید می کند.اگر از دست دادن مو تا این حد باعث مشکلات روانی شود، خانواده ، دوستان و پزشک خانوادگی آن فرد بایستی تا حد ممکن به او کمک کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> . </b></font></p><p style="text-align:center" align="center"><a href="http://www.tarmimemoo.com/khanomha.html" target="_blank" title="درمان ریزش مو در زنان و خانم ها - ترمیم مو طالبی"><img src="http://www.eforosh.com/pics/4868_1272789361.jpg" alt="ترمیم مو طالبی - درمان ریزش مو در زنان و خانم ها" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p> <p style="text-align:center" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span dir="RTL" lang="AR-SA">انواع ریزش موی زنان </span><br> 1- <span dir="RTL" lang="AR-SA">ریزش موی منتشر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> diffuse pattern <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">معمول ترین ریزش مو در خانمها طاسی منتشر می باشد.در بیشتر موارد علت این نوع ریزش ژنتیکی می باشد البته بیماریها و داروهای خاصی هم می توانند باعث ریزش منتشرشوند در این نوع طاسی موها در ناحیه وسیعی از سر نازک شده و تراکم آن کم میشود البته معمولا خط موی پیشانی باقی می ماند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </b></font></p> <p style="text-align:center" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="http://www.hairloss.ir/files/filebox/women.jpg" style="width:262.5pt; height:108.75pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square"> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\amir\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg" o:title="women"> </v:imagedata></v:shape></b></font></p> <p style="text-align:center" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">الف) طاسی ژنتیکی زنان </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">طاسی ارثی در خانمها آندروژنتیک هم نامیده میشودو ژن آن از پدر و مادر منتقل شده و به صورت اتوزومال مغلوب ظاهر می شود. موها از پشت خط موی فرونتال شروع به نازک شدن کرده و به سمت پایین پشت و کناره سرکشیده میشود معمولا در سنین 40 تا 50 ظاهر می شود و در مواردی هم در سن 20 سالگی اتفاق میافتد.خوشبختانه در اکثر موارد خط موی فرونتال حفظ شده و مانند مردان عقب رفتن موهای پیشانی ایجاد نمی شودشواهد نشان داده در افرادی که از نظر ارثی مستعد طاسی هستند مصرف قرص های ضد بارداری سن شروع ریزش موی آنها را پایین آورده و زودتر دچار طاسی میشوند بنابراین در افرادی که سابقه خانوادگی طاسی زنانه دارند بهتر است این قرص را مصرف نکنند. اگرخانمی به این نوع ریزش مو مبتلا شد بایستی تمام علتهای موثر در ریزش مو ( انواع بیماریها ، مشکلات هورمونی ، کم خونی، استرس ...) بررسی شوند درصورتی که هیچ گونه مشکل داخلی وجود نداشت تشخیص اصلی ریزش موی ارثی می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> </b></font><img src="http://axgig.com/images/51955077918453764285.jpg" alt="درمان ریزش موی سر در زنان و خانم ها ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">نقش تستوسترون در طاسی ژنتیکی زنان چیست؟</span><span dir="RTL" lang="AR-SA"> </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">مقداری هورمون مردانه تستوسترون در بدن زنان وجود دارد در سلولهای خاصی از بدن هورمون تستوسترون به هورمون قوی تر دی هیدرو تستسترون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(DHT) <span dir="RTL" lang="AR-SA">تبدیل میشود البته این کار توسط آنزیم 5- آلفا ردوکتاز انجام می شود .در درمال پاپیلای فولیکول مو گیرنده های زیادی برای هورمون</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> DHT <span dir="RTL" lang="AR-SA">وجود دارد و این هورمون از طریق کوتاه کردن سیکل رشد مو باعث میشود موی ضخیم در فولیکولهای حساس موی سر به موی کرکی و نازک تبدیل شود در واقع یک فولیکول قبل از رسیدن به مرحله آخر رشد به طور زودرس وارد فاز استرحت شده و رشد بیشتر آن متوقف میشود بابراین موهای درآمده نازک تر به نظر میرسند تا اینکه دیگر مویی از آن فولیکول رشد نمی کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">ب) بیماریها و شرایط خاصی که باعث ریزش موی منتشر در زنان میشود </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بعد از زایمان، بعد از یائسگی، بیماری تخمدان پلی کیستیک، بیماری تیروئید، بیماریهای اتوایمیون </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بعد از یائسگی به دلیل کاهش استروژن ریزش مو افزایش می یابد. در خانمها هورمون استروژن یک اثر </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">محا فظتی قوی بر مو و پوست دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </b></font></p> <p style="text-align:center" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تغذیه نامناسب </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">بعد از مدتی تغذیه نامناسب بدن با کمبود ویتامین ، کم خونی،کمبود پروتئین و کالری، کمبود روی و اسیدهای چرب ضروری، مواجه شده و هر کدام از این کمبودها میتوانند باعث ریزش شدید مو شوند.البته اثر آنها موقت بوده و در صورتی که کمبودها اصلاح شوند ریزش مو طبیعی میشود. خانمهایی که خونریزیهای ماهیانه شدید دارند در معرض کمبود آهن می باشند و در صورتی که این کمبود توسط تست آزمایشگاهی تشخیص داده شد حتما بایستی به دنبال درمان آن باشند زیرا می تواند یک عامل پر قدرت در ریزش موی خانمها باشد. همچنین افزایش ویتامین آ در بدن,می تواند باعث ریزش مو شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تلوژن افلوویوم یا ریزش با تاخیر ناشی از استرس و دارو</span><span dir="RTL" lang="AR-SA"> </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">تعداد نسبتا زیادی از داروها میتواند باعث پدیده تلوژن افلوویوم شود البته این ریزش موقتی است و با قطع شدن مصرف دارو مشکل بر طرف می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> 1-<span dir="RTL" lang="AR-SA">داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین و هپارین </span><br> 2- <span dir="RTL" lang="AR-SA">داروهای ضد تشنج دیلانتین </span><br> 3- <span dir="RTL" lang="AR-SA">داروهای ضد نقرس کولشیسین و آلوپورینول </span><br> 4- <span dir="RTL" lang="AR-SA">ضد فشار خون به خصوص بتا بلوکر </span><br> 5- <span dir="RTL" lang="AR-SA">ضد التهاب پردنیزولون </span><br> 6- <span dir="RTL" lang="AR-SA">پایین آورنده کلسترول </span><br> 7- <span dir="RTL" lang="AR-SA">ضد افسردگی لیتیوم </span><br> 8- <span dir="RTL" lang="AR-SA">شیمی درمانی </span><br> 9- <span dir="RTL" lang="AR-SA">ضد بارداری </span><br> 10- <span dir="RTL" lang="AR-SA">مصرف زیاد ویتامین آ </span><br> 11- <span dir="RTL" lang="AR-SA">داروهای لاغری و کوکائین </span><br> <br> <br> 2- <span dir="RTL" lang="AR-SA">ریزش مو با طرح مردانه در زنان </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در این نوع ریزش مو مانند مردان عقب رفتن خط موی پیشانی و خالی شدن وسط سر دیده می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">در این زنان موها در جلو و وسط سر نازک شده در حالی که در ناحیه پشت و کناره ها موها ضخیم و پر تراکم می با شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر این نوع ریزش مو در اثر افزایش غیر طبیعی سطح هورمون مردانه باشددر صورتی که این افزایش با تست آزمایشگاهی مشخص شد مصرف داروهای آنتی آندروژن و محلول موضعی مینوکسیدیل تا حد زیادی از ریزش بیشتر جلوگیری می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <span dir="RTL" lang="AR-SA">این زنان به دلیل داشتن موهای خوب و پر تراکم در ناحیه پشت سر کاندید مناسبی برای جراحی پیوند مو می باشند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> <br> 3- <span dir="RTL" lang="AR-SA">ریزش موی منطقه ای</span><span dir="RTL" lang="AR-SA"> </span><br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">شایع ترین عواملی که می توانند باعث ریزش مو در یک قسمت سر شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: <br> 1- Alopecia areata (<span dir="RTL" lang="AR-SA">آلو پسیا آراتا): در این حالت قسمتی از موها به صورت گرد و سکه مانند به طور ناگهانی دچار ریزش می شوند.به ندرت، ممکن است تمام سر و حتی ابرو ومژه هم مبتلا شوند. این نوع ریزش منطقه ای با درمان های دارویی برطرف میشوند و انجام پیوند مو در این نوع ریزش صحیح نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> 2- Traction Alopecia (<span dir="RTL" lang="AR-SA">آلو پسیا ناشی از کشش): در صورتی که موها آرایش خاصی داشته باشند که از ناحیه شقیقه ها و جلوی پیشانی به طور مرتب تحت کشش باشند باعث از بین رفتن فولیکولها دراین ناحیه شد ه این نوع ریزش به خوبی به وسیله جراحی پیوند مو اصلاح می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. <br> 3- Trichotillomania (<span dir="RTL" lang="AR-SA">تریکو تیلومانیا): یک نوع اختلال روانی است و بیشتر در زنان جوان دیده می شود. فرد موهای خود را به دور انگشت پیچیده و با کشش محکم آنها را می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </b></font></p> <font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">دیده می شود. فرد موهای خود را به دور انگشت پیچیده و با کشش محکم آنها را می کند</span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; "><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></div></span><span style="line-height: 115%; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; ">4- Face lift and brow lift procedures: </span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">در جراحی کشیدن صورت و بالا بردن ابروها نزدیک ناحیه برش جراحی یا در خط پیشانی ناحیه شقیقه ها موها از بین می روند این افراد کاندید خوبی برای جراحی پیوند مو می باشند</span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; "><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></div></span><span style="line-height: 115%; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; ">5- Tinea Capitis: </span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">یک نوع عفونت قارچی در سر می باشد و باعث ایجاد تکه های قرمز بدون مو یا همراه با موهای شکسته می شود</span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; "><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></div></span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; ">درمان&nbsp;</span></div></span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">با توجه به علتهای متفاوت ریزش مو اولین و مهمترین قدم در درمان آن تشخیص دقیق علت می باشد. در مواردی که بیماری یا اختلال هورمونی و یا کمبود تغذیه عامل ریزش مو باشند بایستی به دنبال درمان کامل علت زمینه ای باشیم</span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; "><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></div></span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">به دنبال پیشرفت علم و دست یابی به تکنیک های جدید جراحی این امکان برای زنان وجود دارد که بتوانند دوباره به موهای زیبا از دست رفته خود برسند روش فولیکولار یونیت جدیدترین تکنیک در پیوند مو میباشد باعث ایجاد یک خط موی کاملا طبیعی می شود و با این روش زیبا ترین نتایج را در بیماران میتوان دید به طوری که بقیه افراد قادر به تشخیص آن نخواهند بود</span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; "><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></div></span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA"><div style="text-align: center;"><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">این جراحی به صورت سرپایی با بیحسی موضعی انجام می شود در این عمل یک نوار باریک از ناحیه پشت سر برداشته شده و به واحدهای فولیکولی تقسیم شده و در قسمت جلوی سر کاشته می شود . افرادی که موهای پشت سرشان از تراکم بالایی برخوردار باشد کاندید خوب برای این جراحی می باشند</span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; "><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></div></span></b></font><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 17px; "><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><br></b></font></span></div> <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><div style="text-align: center; "><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA"><font color="#ffffcc">چه زنانی می توانند بهترین کاندید پیوند مو باشند؟&nbsp;</font></span></div><font color="#ffffcc"><span style="line-height: 115%; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; ">1- </span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">زنانی با ریزش موی طرح مردانه : در این افراد به دنبال سطح بالای هورمون آندروژن ناحیه پیشانی و یا همراه با فرق سردچار ریزش شده و در قسمت پشت سر تراکم خوبی دارند. به دنبال درمان هورمونی برای ترمیم موهای ریخته شده میتوانند از پیوند مو استفاده کنند</span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; "><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></div></span><span style="line-height: 115%; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; ">2- </span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">زنانی با ریزش منطقه ای ناشی از کشیدن موها و یا بعد از جراحی کشش صورت و بالا بردن ابرو&nbsp;</span></div></span><span style="line-height: 115%; "><div style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; ">3- </span><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA">زنانی که دارای طاسی ژنتیکی منتشر می باشند معمولا در ناحیه پشت سر تراکم خیلی بالایی ندارند&nbsp;</span></div></span></font><span dir="RTL" style="line-height: 115%; " lang="AR-SA"><div style="text-align: center; "><span style="line-height: 115%; "><font color="#ffffcc">البته این افراد می توانند پیوند مو انجام دهند وبا انجام پیوند تراکم مو در قسمت جلوی سرشان افزایش یافته و ظاهر زیبا تری پیدا می کنند ولی بایستی توقع و انتظارات آنها از جراحی واقع بینانه باشد و بعد از جراحی منتظر یک تراکم بسیار بالا نباشن</font>د</span></div></span></b></font> text/html 2013-06-07T06:37:00+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی انستیتو ترمیم مو طالبی - گالری تصاویر قبل و بعد از ترمیم مو http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/2 <p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p style="text-align: center;"><img src="http://axgig.com/images/92315973657183314054.jpg" alt="درمان ریزش موی سر در زنان و خانم ها ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><br></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://axgig.com/images/40912231235520098604.jpg" alt="درمان ریزش مو در زنان و مردان = ترمیم مو طبیعی و پیوند موی طبیعی طالبی " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://axgig.com/images/88235677729722078633.bmp" alt="درمان ریزش موی سر در زنان و خانم ها ترمیم موی طبیعی و کاشت موی طبیعی طالبی " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://axgig.com/images/61052937895796744342.jpg" alt="ترمیم مو و کاشت موی طبیعی طالبی = درمان ریزش مو در خانمها و آقایان - پیوند مو" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://axgig.com/images/63577191444222679041.jpg" alt="درمان ریزش مو در زنان و مردان = ترمیم مو طبیعی و پیوند موی طبیعی طالبی " align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><iframe border="0" src="http://server2.webgozar.com/counter/xstat.aspx?t=stat8&amp;code=454520&amp;rnd=10167&amp;s=1024x768&amp;c=1&amp;ref=&amp;title=" allowtransparency="" scrolling="no" frameborder="0" height="0" width="0"></iframe></p> text/html 2013-05-01T06:36:45+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی توصیه های لازم برای رنگ كردن موها http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/27 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="AR-SA">موی انسان از دو بخش غلاف و ریشه تشكیل شده است . رشد مو از قسمت ریشه كه در زیر سطح پوست قرار دارد انجام می شود . موی سر به طور طبیعی در هر ماه حدود یك سانتی متر رشد می كند . مو دارای دو نوع رنگدانه است كه یك نوع آن شامل رنگ های قهوه ای تا سیاه و نوع دیگر در برگیرنده رنگ های طلایی ، زرد ، حنایی و قرمز است . نبود رنگدانه باعث سفیدی موها می شود . </span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font color="#ffffff"><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>● ساختمان موی سر </span></font><span style="color: rgb(255, 255, 204); " lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="AR-SA">موی انسان از دو بخش غلاف و ریشه تشكیل شده است . رشد مو از قسمت ریشه كه در زیر سطح پوست قرار دارد انجام می شود . موی سر به طور طبیعی در هر ماه حدود یك سانتی متر رشد می كند . مو دارای دو نوع رنگدانه است كه یك نوع آن شامل رنگ های قهوه ای تا سیاه و نوع دیگر در برگیرنده رنگ های طلایی ، زرد ، حنایی و قرمز است . نبود رنگدانه باعث سفیدی موها می شود . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="AR-SA">● هر رشته مویی كه مشاهده می كنید خود از </span><span lang="FA">۳</span><span lang="AR-SA"> لایه تشكیل شده است : </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱.</span><span lang="AR-SA">قشر خارجی (كوتیكول) : این لایه پولك مانند بوده و همانند فلس ماهی در حالت عادی بر روی هم خوابیده اند اما در صورت تماس با مواد شیمیایی تحریك شده و باز می گردند و معمولاً </span><span lang="FA">۴</span><span lang="AR-SA"> روز طول می كشد تا به حالت اول خود باز گردند . قشر خارجی وظیفه حفاظت از مو در مقابل نور ، هوا و شستشو را به عهده دارد . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۲.</span><span lang="AR-SA">لایه میانی (كورتكس) : كراتین و رنگدانه های مو در این لایه قرار دارند . ضخامت ، قابلیت ارتجاعی و استحكام مو به آن بستگی دارد . رنگدانه های مو به صورت دانه های ریز ملانین بوده كه در كیسه های ریزی موسوم به آلوئول قرار گرفته اند . كراتین پروتئینی است كه در پوست و ناخن ها نیز یافت می شود و قسمت عمده مو از آن تشكیل شده است . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۳.</span><span lang="AR-SA">قسمت مركزی (مدولا) : این قسمت تو خالی و یا پر است . موهای زبر قطورتر بوده و لایه های كوتیكول بیشتری دارند و گاهی هم لایه ها خود می توانند ضخیم تر باشند . این نوع مو گاهی اوقات در برابر رنگ موها و دكلره كننده ها مقاومت می كنند . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="AR-SA">● توصیه های لازم برای رنگ كردن موها </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱.</span><span lang="AR-SA">دكره زمانی انجام می شود كه بخواهیم رنگ مو را روشن تر كرده و یا از رنگ مویی كه بیش از </span><span lang="FA">۳</span><span lang="AR-SA"> درجه از رنگ طبیعی مو روشن تر باشد استفاده كنیم و همواره پیش از دكلره كردن مو آزمون حساسیت موسوم به پچ تست باید انجام شود زیرا در صورت حساسیت آسیب جدی به پوست خواهد زد . همچنین زنان باردار و افرادی كه از قرص های اعصاب استفاده می كنند نباید عمل دكلره را انجام دهند . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۲.</span><span lang="AR-SA">اگر آمونیاك به كار رفته بیش از حد باشد ، پیوندهای سولفور مو بیش از حد جدا شده و در نتیجه مو سفت و شكننده می شود و قطر و وزنش را از دست می دهد . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۳.</span><span lang="AR-SA">اگر چنانچه قصد دارید از رنگ های گیاهی استفاده كنید باید مدتی صبر كنید تا اثر رنگ های شیمیایی از بین برود و بعد از نوع گیاهی استفاده كنید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۴.</span><span lang="AR-SA">رنگ مو را روی پوست سر نمالید و اگر به طور اتفاقی رنگ مو روی پوستتان پخش شد ، برای تمیز كردن آن از پودر بچه استفاده كنید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۵.</span><span lang="AR-SA">همیشه قبل از گذاشتن رنگ ، موهایتان را خشك كنید ، زیرا رنگ موی مرطوب ، رقیق شده و در نتیجه رنگ مطلوب به دست نخواهد آمد . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۶.</span><span lang="AR-SA">از رنگ كردن مو با درجات مختلف و رنگ های گوناگون بپرهیزید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۷.</span><span lang="AR-SA">نوك موها به علت داشتن منفذ و خلل های بسیار زیاد معمولاً خوب رنگ نمی گیرد ، برای رفع این مشكل ، بهتر است همان رنگ مورد نظرتان و یا یك درجه تیره تر را انتخاب كرده و بدون اكسیدان آن را روی موها بگذارید و بعد موها را خشك كنید . سپس رنگ ها را طبق معمول روی مو بگذارید تا رنگ تثبیت شود . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۸.</span><span lang="AR-SA">در تابستان به علت تأثیرات مخرب نورخورشید و گرما ، رنگ موها ثابت نمی ماند ، بنابراین بهتر است كه برای درست كردن خلل و فرج مو و نرم كردن آن از نرم كننده استفاده كنید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۹.</span><span lang="AR-SA">موی بلوند در اثر مواد شیمیایی موجود در استخر شنا سبز می شود . برای رفع این مشكل از رنگ های گرم مانند قرمز یا طلایی استفاده كنید البته شامپوهای براق كننده و شفاف كننده نیز ممكن است در رفع این مشكل مؤثر باشند . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱۰.</span><span lang="AR-SA">وقتی كه یك رنگ با پایه های آبی به موی زرد یا طلایی زده شود ، رنگ حاصل سبز می شود . با جانشین كردن یك رنگ با پایه بنفش ، رنگ طبیعی تری به دست خواهد آمد . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱۱.</span><span lang="AR-SA">وقتی كه بلوند ، قرمز روشن كم رنگ شده و به نارنجی تبدیل می شود ، مقداری رنگ طلایی ، قرمز برای های لایت كردن اضافه كنید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱۲.</span><span lang="AR-SA">وقتی كه خطوط صورتی در موهای سفیدی كه قرمز شده پدیدار شد ، برای پوشاندن آن به مقداری رنگ قهوه ای طبیعی به همان درجه و تون و یا تیره تر نیاز دارید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱۳.</span><span lang="AR-SA">اگر مو بعد از استفاده از یك پاك كننده رنگ مو ، قرمز شد ، برای خنثی كردن تون گرم ناخواسته ای كه ایجاد شده ، می توانید یك رنگ با تون یا زمینه خاكستری و یا بنفش اضافه كنید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱۴.</span><span lang="AR-SA">در مورد پوست های روشن ، های لایت آبی قرمز و برای پوست های صورتی و سرخ ، رنگ كرم گلی ، زیتونی تیره و قهوه ای تیره با سایه آبنوسی جلوه خاصی ایجاد خواهد كرد . بهترین رنگ ها برای كسانی كه پوست گندمگون و برنزه دارند ، رنگ های شیری ، گل بهی ، مسی ، كرم نخودی ، قهوه ای ، زرد سوخته ، فندقی ، عسلی ، سبز كاهوئی و زرد است . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱۵.</span><span lang="AR-SA">برای چشم های آبی روشن ، آبی خاكستری و آبی تیره ، سبز تیره ، قهوه ای و مشكی ، بهترین رنگ مو ارغوانی با های لایت شرابی ، پلاتینی ، خاكستری ، قهوه ای ، قهوه ای تیره ، مشكی و شیری است . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱۶.</span><span lang="AR-SA">برای چشم های كهربایی هم رنگ موهای طلایی با های لایت قرمز ، قهوه ای طلایی ، قهوه ای عسلی ، فندوقی ، مسی و قهوه ای سوخته مناسب است . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱۷.</span><span lang="AR-SA">اگر موهای شما خیلی زبر و مقاوم در برابر رنگ است شاید لازم باشد كه قبل از رنگ كردن آنها را نرم كنید چون با نرم كردن ، لایه های كوتیكول رنگ را بهتر جذب می كنند . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱۸.</span><span lang="AR-SA">در موهایی كه </span><span lang="FA">۸۰</span><span lang="AR-SA"> تا </span><span lang="FA">۱۰۰</span><span lang="AR-SA"> درصد سفید شده اند ، ابتدا اكسیدان با </span><span lang="FA">۲۰</span><span dir="LTR">VOL</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span> یا </span><span lang="FA">۳۰</span><span lang="AR-SA"> را مستقیماً روی موی سفید بگذارید و پس از </span><span lang="FA">۷</span><span lang="AR-SA"> ـ </span><span lang="FA">۵</span><span lang="AR-SA"> دقیقه بشوئید . بهتر است از جایی كه سفید ترین موها را دارد شروع كنید و پس از شستن ، با حوله خوب خشك كنید ، سپس از رنگی كه یك درجه تیره تر از رنگ مورد نظرتان است استفاده كنید . برای بالا بردن قدرت جذب موی سفید توصیه می شود كه مدت زمان گذاشتن رنگ را به حدود </span><span lang="FA">۴۵</span><span lang="AR-SA"> دقیقه برسانید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۱۹.</span><span lang="AR-SA">اگر می خواهید از رنگ های گیاهی استفاده كنید در همین سایت بخش مشاوره پزشكی ، پوست مو زیبایی چند تركیب گیاهی معرفی شده كه می توانید كمك بگیرید . با این حال این چند تركیب زیر را هم بخاطر داشته باشید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="AR-SA">● روشن كننده مو </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="AR-SA">بابونه </span><span lang="FA">۵۰</span><span lang="AR-SA"> گرم ، آب مقطر </span><span lang="FA">۳۰۰</span><span lang="AR-SA"> سی سی ، كائولین </span><span lang="FA">۶</span><span lang="AR-SA"> قاشق . گیاه را یك شب در آب بگذارید تا دم بكشد سپس آن را صاف كرده با كائولین مخلوط كنید و روی سرتان بگذارید و هر زمان خودتان خواستید شستشو دهید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="AR-SA">● رنگ موی قهوه ای </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="FA">۳۰۰</span><span lang="AR-SA"> سی سی جوشانده قوی غلیظ ریوامل را به این ترتیب درست كنید . </span><span lang="FA">۷۰</span><span lang="AR-SA"> گرم از آن ماده را در فنجان ریخته . بگذارید </span><span lang="FA">۱۰</span><span lang="AR-SA"> دقیقه بپزد . یك شب بگذارید تا دم بكشد ، جوشانده را صاف و با </span><span lang="FA">۶</span><span lang="AR-SA"> قاشق كائولین مخلوط كنید سپس تخم مرغ و سركه سیب را به آن اضافه كنید . بگذارید </span><span lang="FA">۴۵</span><span lang="AR-SA"> دقیقه روی سرتان باشد و حالا آبكشی كنید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="AR-SA">▪ رنگ موی شرابی : حنا </span><span lang="FA">۶</span><span lang="AR-SA"> قاشق ، دم كرده بابونه </span><span lang="FA">۳۰۰</span><span lang="AR-SA"> سی سی ، سركه یا آب لیمو </span><span lang="FA">۱</span><span lang="AR-SA"> قاشق ، دم كرده بابونه و سركه را با حنا مخلوط كرده به مدت </span><span lang="FA">۴۵</span><span lang="AR-SA"> دقیقه بگذارید روی سرتان باشد و سپس آبكشی كنید . </span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="AR-SA">▪ رنگ موی شرابی پررنگ : چغندر متوسط یك عدد ، حنا </span><span lang="FA">۶</span><span lang="AR-SA"> قاشق ، چغندر را در مقداری آب بجوشانید با حنا مخلوط كنید </span><span lang="FA">۴۵</span><span lang="AR-SA"> دقیقه بگذارید روی سرتان باشد و حالا بشویید .</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:10.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b><span lang="AR-SA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal"><o:p><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ffffcc" size="4"><b>&nbsp;</b></font></o:p></p> text/html 2013-04-15T05:56:26+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی مراقبت از موی سر http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/25 <div align="right"> <table class="MsoNormalTable" style="width:433.2pt;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook:1184; mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="578"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:30.0pt"> <td style="width:433.2pt;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:30.0pt" width="578"><div style="text-align: right;"><font face="'Times New Roman', serif" color="#ff0000" size="6"><span style="line-height: 18px;"><b>مراقبت از موی سر</b></span></font></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><a href="http://www.kashtemoo.com" target="" title="ترمیم مو طالبی"><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">موی طبیعی وسالم یک موی محکم، نرم و با قابلیت ارتجاع مناسب در حالت مرطوب و خشک می‌باشد. یک موی تمیز، ظاهری درخشان دارد. هدف کلی از کاربرد فرآورده‌های مراقبت از مو حفظ زیبایی طبیعی مو و تأمین درخشندگی و حالت ارتجاع، طراوت و شادابی مو می‌باشد. موی چرب و یا خشک به خودی خود غیر طبیعی به حساب نمی‌آید و لذا نیاز به درمان خاص ندارد. مفهوم موی طبیعی در علم زیبایی یک مفهوم وسیع و عینی وابسته به عوامل شخصی، حرفه‌یی، اجتماعی و فرهنگی است.</span></b><b style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; text-align: center; ">&nbsp;</b></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;margin-bottom: 0.0001pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img src="http://static.niazerooz.com/Im/O/88/0209/L6337659439360.jpg" alt="ترمیم مو و کاشت مو طالبی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: red; " lang="AR-SA">شامپوها</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">&nbsp;<br>شامپو را می‌توان یک پاک کننده‌ی مناسب جهت شستشوی مو تعریف کرد که مو را در وضعیت مناسب نگه‌می‌دارد. در ابتدا شامپوها تنها به عنوان پاک کننده‌ی مو به کار می‌رفتند ولی در سالهای اخیر عملکرد شامپوها گسترش یافته وخواص حالت دهندگی و درمان برخی بیماریهای پوستی نیز به آن افزوده شده است. یک شامپو در درجه‌ی اول برای شستشوی مو باید چربی (سبوم) روی مو را رفع کند چرا که این چربی، کثیفی و ذرات دیگر را به خود جذب می‌کند. ارزیابی خاصیت پاک کنندگی شامپو کاری است مشکل و پیچیده. فرد مصرف کننده، خاصیت پاک کنندگی شامپو را بیشتر براساس خاصیت کف کنندگی آن می‌سنجد. در واقع شامپویی که خوب کف نکند فروش خوبی نخواهد داشت. در ارزیابی خاصیت پاک کنندگی شامپوها گر چه روش‌هایی وجود دارد ولی هیچ معیار واحدی را نمی‌توان به کار برد. اثر بخشی شامپو را می‌توان تنها بر اساس نظر مصرف کننده مطرح کرد. عواملی را که در این مورد باید در نظر گرفت عبارتند از:&nbsp;<br>▪ راحت پخش شدن شامپو روی مو&nbsp;<br>▪ قدرت کف کنندگی&nbsp;<br>▪ راحتی‌شستشو و آب کشی و شانه شدگی موهای مرطوب&nbsp;<br>▪ درخشندگی موهای فرد&nbsp;<br>▪ سرعت خشک شدن&nbsp;<br>▪ راحت بودن شانه کردن موها و حالت دادن به آنها&nbsp;<br>▪ بدون خطر و ضرر بودن&nbsp;<br>● ترکیب شامپوها&nbsp;<br>ترکیب شامپوها بسیار متنوع است ولی اجزای اصلی و ضروری هر شامپو را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد:&nbsp;<br>▪ آب&nbsp;<br>▪ پاک کننده‌ها&nbsp;<br>▪ مواد چرب خاص&nbsp;<br>● شامپوهای صابونی&nbsp;<br>(</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">Soap shampoo</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>) از روغن‌های گیاهی یا حیوانی تشکیل شده‌اند و کثیفی و چربی را به خوبی پاک کننده‌های دیگر رفع می‌کنند. آب‌هایی که املاح زیادی دارند همراه شامپوهای صابونی یک رسوب نامحلول تشکیل می‌دهند و به این دلیل تمایل عمومی به سمت استفاده از پاک‌کننده‌های معمولی به عنوان جزء اصلی شوینده‌ها است. پاک کننده‌های معمولی فرآورده‌های صناعی مشتق از نفت هستند و با آب سنگین رسوب نمی‌دهند.&nbsp;<br>شامپو کلاً حاوی مواد کاهنده‌ی کشش سطحی (سورفکتان) شامل سورفکتان‌های اصلی جهت شویندگی و تشکیل کف و سورفکتان‌های ثانوی جهت بهبود وضعیت و حالت موها، و افزودنی‌های دیگراست که ترکیب شامپو را تکمیل می‌کند و به آن خواص ویژه می‌بخشد (سازندگان شامپوهای حاوی این مواد ادعا می‌کنند که شامپوهایشان به لحاظ وجود این مواد خواص ویژه‌یی دارد). البته وجود این «خواص ویژه» بیشتر در حد ادعاست تا واقعیت.&nbsp;<br>شامپوهای بهداشتی آرایشی به صورت خشک (پودری)، مایع، کرم جامد، روغنی و پاشیدنی (آئروسل) تهیه می‌شوند. شامپوهای ضد شوره وشامپوهای دارویی حاوی مواد ضد عفونی کننده و موادی چون قطران زغال سنگ و قطران چوب هستند. شامپوهای مایع شفاف رایج‌ترین نوع شامپوها هستند که به انواع مخصوص موهای چرب (انواع پاک کننده‌ یا&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">Cleansing</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>) و انواع مخصوص موهای خشک تا معمولی (زیبایی یا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">Cosmetic</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>) که خاصیت حالت دهندگی خوبی دارند تقسیم می‌شوند. در حال حاضر بیشتر بازارهای جهانی را شامپوهایی قبضه کرده‌اند که هم خواص پاک کنندگی (</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">Cleansing</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>) و هم خواص زیبایی (</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">Cosmetic</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>) دارند.&nbsp;<br>&nbsp;بی‌خطری شامپو&nbsp;<br>شامپو باید مشخصاً غیر سمی باشد و در غلظت‌های مورد استفاده توسط مصرف کننده، پوست و چشم را تحریک نکند. شامپوهای جدید را قبل از ارائه به بازار و به خصوص از نظر میزان تحریک کنندگی چشم و آسیب‌ به قرنیه بررسی می‌کنند. شامپوهایی که چشم را تحریک نمی‌کنند معمولاً پوست را نیز اذیت نمی‌کنند. برای اطمینان از عدم آزار و ناراحتی چشم، محلول استاندارد شامپو را در چشم خرگوش&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">albino</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;می‌چکانند. در داخل شامپو گروهی از مواد دارای بار منفی الکتریکی (کاتیونیک) و گروهی دارای بار مثبت (آنیونیک) هستند. تحریک کنندگی چشمی ترکیبات کاتیونیک بیش از مواد آنیوتیک است و کمترین تحریک کنندگی در مورد ترکیباتی است که دارای بار الکتریکی نیستند (غیر یونی یا آنیونیک). کشش سطحی، اسیدی بودن، قدرت مرطوب کنندگی و کف کنندگی شامپو نیز در این میان نقش دارند.&nbsp;<br>&nbsp;موی خشک&nbsp;<br>هنگامی که میزان ترشح چربی پوست (سبوم) کافی نباشد پوست سر به نظر خشک و کشیده می‌آید و مو ظاهر کدر و شکننده‌یی پیدا می‌کند. این نوع مو را موی خشک می‌نامند و به خودی خود یک حالت طبیعی و فیزیولوژیک به حساب می‌آید. مویی که بیش از حد تحت تأثیر عوامل شیمیایی و یا مکانیکی قرار بگیرد نیز خشک می‌شود. این وضعیت در مورد موهایی که خیلی محکم به دور بیگودی بسته می‌شوند، موهایی که خیلی بلیچ (رنگ بری) می‌شوند و موهایی که با محلول‌های فر دائم قلیایی یا شامپوهای با قدرت پاک کنندگی بالا شسته می‌شوند و نیز موهایی که به دفعات بیش از حد برس کشیده می‌شوند ویا سشوار خیلی‌داغ می‌شوند نیز رخ می‌دهد.&nbsp;<br>موی خشک در معرض درهم‌ شدگی و پیچ‌ و تاب خوردن است. شانه‌کردن احتمال آسیب دیدن ساقه‌ی مو و ایجاد موخوره را افزایش می‌دهد به طوری که سلولهای سطحی مو مانند سفال‌های شیروانی، از سطح مو کنده می‌شوند. قرار گرفتن در معرض آب و هوا و شرایط محیطی چون آفتاب، آلودگی هوا، باد، آب دریا و استخر، گرد و خاک و توفان شن و ماسه نیز موها را آسیب می‌زند. نور خورشید نیز از عوامل مهمی است که جدا از کمرنگ کردن موهای قهوه‌یی و بلوند، موجبات سست شدن پیوندهای استحکام بخش مو (پیوندهای سیستئینی) را فراهم ساخته و موجب پیدایش مواد آسیب ‌رساننده‌ به مو (رادیکال‌های آزاد) و متخلخل شدن مو می‌شود. این روندها در رطوبت بالا تشدید می‌شوند. تغییرات فیزیکی - شیمیایی در موهای رنگ‌بری شده‌ی فر دار یا موهای رنگ شده واضح‌تر است ولی موی معمولی نیز به دستکاری‌های معمول آرایشی حساس است. این تغییرات علاوه بر خصوصیات لمسی و سایشی و شفافیتی (سطحی)، خصوصیات عمقی و درونی مو از قبیل قابل ارتجاع بودن مو را نیز در بر می‌گیرد. این حالت مربوط به کاهش چربی مو نیست بلکه به تغییر در بافت رشته‌های تشکیل دهنده‌ی مو مربوط می‌شود. امروزه تمامی این تغییرات فیزیکی شیمیایی تعریف شده و قابل اندازه‌گیری هستند به طوری که می‌توان براق بودن و شفافیت مو، شکنندگی مو و تخلخل مو و سرعت خشک شدن مو را اندازه‌گیری کرد. حتی محتوای گوگرد و مواد تشکیل ‌دهنده‌‌ی مو که در استحکام و خصوصیات فیزیکی شیمیایی دخیلند قابل اندازه‌گیری هستند.&nbsp;<br>دستکاری بیش از حد فیزیکی و شیمیایی مو چه توسط فاکتورهای محیطی باشد و چه در اثر فقدان چربی مو نهایتاً یک موی خشک، ضعیف و آسیب‌دیده ایجاد می‌کند. برطرف کردن علل خشکی مو بسیار مشکل است و در واقع هیچ‌ترکیبی تاکنون شناخته نشده که موجب کاستن فعالیت غدد مولد چربی پوست و مو (غدد سباسه) شود. این در واقع وظیفه‌ی یک شیمیدان فرآورده‌های آرایشی بهداشتی است که این مواد را به گونه‌یی طراحی کند که موجب تجزیه‌ی پیوند‌های خاص در مو نشوند. به همان ‌اندازه‌ مناسب بودن روش استفاده از این فرآورده‌ها نیز مهم است. مطالب دیگر این است که بتوان آسیب ناشی از دستکاری موها را با کمک فرآورده‌های مناسب لغزان کننده و تثبیت کننده‌ی سلولهای سطحی مو در جای خود کاهش داد. اگر بتوان ترکیبات چرب موجود را به تار مو ثابت کرد تا حدودی این هدف تأمین شده است و چه بهتر که ترجیحاً از موادی که به طور طبیعی در چربی پوست وجود دارد استفاده کنیم تا هرگونه کمبود مواد طبیعی پوست و مو را جبران نماییم. رسیدگی به مو در واقع بازگرداندن ترکیبات شیمیایی از دست داده‌ی مو است (بازگرداندن اسیدهای آمینه و موادی که مو از دست داده). ولی این رسیدگی هنگامی مؤثر خواهد بود که این مواد از دست رفته توسط فزاینده‌های شیمیایی یا فیزیکی به تار مو فیکس شوند تا در اثر آبکشی و شستن مو از میان نروند. تحقیقات اخیر موجب پیشرفت‌هایی در زمینه‌ی نوسازی پیوند‌های آسیب‌دیده‌ی مو و جانشین‌ کردن آنها با پیوندهای جدید شده است که متفاوت ولی به همان اندازه‌ قوی هستند شده است.&nbsp;<br>ترکیبات شیمیایی اصلی که درتهیه‌ی فرآورده‌های بهداشتی موی خشک به کاررفته عبارتند از:&nbsp;<br>&nbsp;اسیدهای آلی&nbsp;<br>از جمله اسید استیک، اسید لاکتیک، اسید مالیک، اسید سیتریک، اسید تارتریک، اسید آدیپیک و... خاصیت آبکشی موها با آب لیمو و یا سرکه از قدیم الایام شناخته شده بوده است. موی شسته شده با صابون، کدر به نظر می‌آید چرا که مو تحت تأثیر یک ماده‌ی قلیایی قرار گرفته و کم و بیش توسط صابون غیر قابل حل اشباع می‌شود. آب کشیدن مو با مواد اسیدی، اسیدیته‌ی پوست و مو را به حالت طبیعی باز می‌گرداند و نیز صابون را حل کرده از طریق اسیدهای چرب رها شده، احساس درخشندگی طبیعی مو را به آن باز می‌گرداند. پس از رنگ‌بری، آب کشی با اسید موجب رسوب پروتئین‌ها شده به این ترتیب جلوی از بین رفتن اسیدهای آمینه و پروتئین‌های ناشی از تجزیه‌ی تار مو را می‌گیرد. بسیاری از فرآورده‌های مخصوص موهای خشک حاوی مقادیر نسبتاً زیادی اسیدهای آلی هستند.&nbsp;<br>&nbsp;ترکیبات و مشتقات چرب&nbsp;<br>ترکیب عموماً پذیرفته‌ی چربی پوست و مو (سبوم) عبارت است از&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۲۰</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">درصد اسیدهای چرب اشباع نشده،</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۱۰</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">درصد اسیدهای چرب اشباع شده،&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۳۰</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">درصد تری‌گلیسرید،&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۲۰</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">&nbsp;درصد استرهای چرب غیر از تری‌گلیسریدها،</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۵</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">&nbsp;درصد کلسترول خالص یا مخلوط و&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۱۵</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">درصد اسکوالین. بازگرداندن کمبود این مواد نیز اگر چه ثابت نشده، به نظر می‌رسد مفید باشد.&nbsp;<br>&nbsp;اسیدهای چرب: اسید اولئیک، اسید استئاریک، اسید بهئیک&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">beheic</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>، اسید رسینولئیک، اسید لینولئیک، اسید لینولنیک (ویتامین&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">F</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>)&nbsp;<br>&nbsp;الکل‌های چرب: لوریل و میریسیل الکل، اولئیل الکل، ستیل الکل، استئاریل الکل&nbsp;<br>&nbsp;تری‌گلیسریدهای طبیعی: روغن بادام،کرچک، روغن بادام زمینی، آووکادو، روغن‌ذرت، روغن زیتون....&nbsp;<br>&nbsp;موهای طبیعی: از قبیل موم زنبورعسل،اسپرماستی، روغن ژوژوبا&nbsp;<br>&nbsp;استرهای چرب: مثل استئارات و اولئات گلیکول یا گلیسرول و استرهای چرب ایزوپروپیل&nbsp;<br>&nbsp;مشتقات اکسی اتیلینی یا اکسی‌پروپیلینی: موم‌ها، الکل‌ها و اسیدهای چرب&nbsp;<br>الکل‌های چرب: که به طور نسبی سولفاته شده‌اند.&nbsp;<br>لانولین و مشتقات آن&nbsp;<br>&nbsp;سایر موم‌های حیوانی: از قبیل روغن&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">mink</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;که حاوی&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۷۵</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">&nbsp;درصد استرهای اشباع غیر اشباع است و&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۲۰</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">&nbsp;درصد آن را یک اسید چرب غیر اشباع غیر معمول به نام پالمیتولئیک اسید تشکیل می‌دهد که در سبوم (چربی پوست) نیز وجود دارد.&nbsp;<br>&nbsp;فسفولیپیدها به ویژه لسیتین‌ها، فسفاتیدها: (از زرده‌ی‌ تخم‌مرغ یا دانه‌ی سویا استخراج شده) و مشتقات استخراج‌شده از روغن تخم‌ مرغ.&nbsp;<br>&nbsp;نمک‌های لاکتیلات اسید چرب&nbsp;<br>لانولین یک کمپلکس موم حیوانی حاوی تعداد زیادی اسیدهای چرب اشباع و فاقد اسید چرب غیر اشباع است. این اسیدهای چرب توسط الکل‌های چرب یا الکل‌های حلقوی استریفیه می‌شوند. لانولین همچنین حاوی الکل های چرب و استرول‌های استریفیه ولی فاقد اسکولین و تری‌گلیسرید است. لانولین را گاهی به طور خالص در ساخت فرآورده‌های مخصوص مو به کار می‌برند ولی در بیشتر مواقع از مشتقات آن (لانولین مایع یا مویی) استفاده می‌کنند. (لانولین استیله، الکل‌های لانولین، لانولین هیدروژنه و ...)&nbsp;<br>&nbsp;ویتامین‌ها&nbsp;<br>ویتامین‌ها را (به خصوص از گروه&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">A</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;و&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">B</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>) می‌توان از منابع مختلف تهیه کرد. جوانه‌ی گندم که طی مراحلی فرآوری می‌شود حاوی ویتامین‌های محلول در چربی و در آب، عوامل تسریع‌کننده‌ی رشد مخمرها، آنزیم‌های مختلف، املاح، اسیدهای چرب، فسفاتیدها، اسیدهای آمینه و قندها است. به خصوص ویتامین&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">E</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;(آلفا توکوفرول) موجود در جوانه‌ی گندم پدیده‌های اکسیداسیون، احیا و در نتیجه‌ خونرسانی پوست سر را تسهیل می‌کند.&nbsp;<br>● مشتقات پروتئینی&nbsp;<br>مولکول‌های پروتئینی بزرگتراز آن هستند که به مو نفوذ کرده به داخل کراتین (جزء اصلی تشکیل دهنده‌ی مو) فیکس شوند. این مولکول‌ها را می‌توان به صورت تجزیه شده به قطعات کوچکتر به کاربرد. عصاره‌های کراتین شاخ گاو، موی اسب، پشم یا مو، و نیز پروتئین های ابریشم، کلاژن، ژلاتین، کازئین و ... به صورت ساده و یا همراه با اسیدهای چرب به کار می‌روند.&nbsp;<br>● مواد کاهنده‌‌ی کشش سطحی (سورفکتان)کاتیون اکتیو&nbsp;<br>موی طبیعی را می‌توان به صورت یک ژل آمفوتریک حاوی گروههای بازی و اسیدی با قدرت تقریباً معادل و عکس ‌هم در نظر گرفت. ارجحیت مختصر گروههای اسیدی کافی است تا مو ماهیتی به صورت یک رزین آنیونی پیدا کند. این حالت در مورد موهای آسیب‌دیده و به خصوص موهای رنگ بری شده رخ می‌دهد به طوری که این موها آکنده ‌از گروه‌های اسیدی آزاد ناشی از تخریب و اکسیداسیون پیوندهای سیستئینی می‌گردند. این گروه‌های اسیدی آزاد شامل اسیدهای سولفونیک می‌شود که اسیدهای قوی هستند که به سطح موکیفیتی آنیونیک می‌دهد. تماس زیاد با آفتاب نیز ممکن است منجر به چنین تغییری شود (از راه اثر اشعه‌ی ماورای بنفش بر پیوندهای سیستئینی و افزایش حساسیت مو).&nbsp;<br>مشتقات کاتیون، اکتیو، سورفکتان‌هایی با یک گروه کاتیونیک هیدروفیلیک حامل یک یا دو زنجیره‌ی چرب هیدروکربن لیپوفیل هستند. وقتی یک ترکیب کاتیون اکتیو با موی آسیب دیده با سایت‌های متعدد آنیونی تماس پیدا کند یک پیوند الکتروشیمیایی بین تارمویی که بار منفی دارد و سایت‌های ماده‌ی کاتیون اکتیو با بار مثبت کاتیونی رخ می‌دهد. ترکیبات کاتیون اکتیو اهمیت زیادی در رشته‌های کراتین‌دارند. این ترکیبات به خاطر قطبی بودن (</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">Polarity</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>) قادر به خنثی کردن و رفع عدم توازن شارژهای الکتریکی بین انواع مو هستند.&nbsp;<br>اساساً عملکرد سورفکلتان‌های کاتیون اکتیواین است که یک لایه‌ی نازک تک مولکولی را از طریق باندهای الکتروشیمیایی به موفیکس کند. بلافاصله‌ حتی آسیب دیده‌ترین موها نیز یک حالت نرمی و شانه‌پذیری مطلوب پیدا می‌کنند چرا که این لایه‌ی نازک از زنجیره‌های چربی تشکیل شده که لغزندگی تار مو را افزایش داده اثرات سایندگی شانه و برس کشیدن را به حداقل می‌رساند.این کیفیت روی موی مرطوب بیش‌تر به چشم می‌آید و روی موی خشک کمتر. انواع مختلفی از مواد کاتیون اکتیو وجود دارد و بسته به نوع آنیون یا کاتیون، خصوصیات این مواد متفاوت است. پاک‌کننده‌ها (دترژان‌ها)، امولسیفایرها (</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">emulsifiers</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>) و حالت دهنده‌ها خواص گوناگون این مواد را نشان می‌دهند ترکیبات با زنجیره‌ی بلندتر مثل استئاریل به مراتب‌ حالت دهندگی مؤثرتری ایجاد می‌کنند تا ترکیبات با زنجیره‌ی کوتاه مثل لوریل‌ها. این دسته مواد شامل:&nbsp;<br></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۱)&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">نمک‌های آمونیوم چهارتایی با یک یا دو زنجیره‌ی چرب مثل نمک‌های استئاریل یا اولئیل دی متیل بنزیل آمونیوم، لوریل پیریدینیوم و دی استئاریل دی متیل آمونیوم.&nbsp;<br></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۲)&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">آمین‌های چرب مثل استئاریل دی متیل آمین&nbsp;<br></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۳)&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">آمین‌های چرب اتوکسیله، کواترنیزه یا غیر کواترنیزه مثل کواترنیوم&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۵۲</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">&nbsp;<br></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۴)&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">اسیدآمینه‌های آلفا و بتای چرب مثل آلکیل دی متیل گلایسین و الکیل متیل بتا آلانین&nbsp;<br></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۵)&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">قندها یا مشتقات کواترنیزه از قبیل آمیدهای آمینه‌ی گلوکونیک کواترنیزه از جمله کواترنیوم&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۲۲</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">&nbsp;<br></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۶)&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">آمیدهای آمینه‌ی کواترنیزه یا غیر کواترنیزه‌ی اسیدهای چرب مثل استئاریل آمینوپروپیل دی متیل آمین (مثل کواترنیوم‌های&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۶۱</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">،&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۶۲</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">،&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۶۳</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">&nbsp;و&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۷۰)&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">، یا آمیدهای لانولین اسید، مثل کواترنیوم&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۳۳</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">، یا اسیدهای چرب روغن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">mink</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;(مثل کواترنیوم&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۲۶).</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">&nbsp;<br></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="FA">۷)&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">اکسیدهای آمینه که به خصوص در شکل کمپلکس‌های آنیون، کاتیون ایجاد شده در اثر تأثیر یک ترکیب کاتیون اکتیو با یک ترکیب آنیون اکتیو مفید هستند. مثلاً اگر آمونیوم اولئات با یک آمین چرب در نسبت‌های خاص (</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">Stoichiometric</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>) مخلوط شوند، نتیجه‌ی آن یک کمپلکس آنیون - کاتیون (اولئات آن آمین چرب) حاصل می‌شود. وقتی محلول هیدروالکلیک اولئات آمین را به یک موی رنگ‌بری شده بزنیم انتظار داریم که گروههای اسید آزاد در کراتین مو که قوی‌تر از اسید اولئیک هستند آن را جابه جا کرده با باندهای الکترو والان زنجیره‌ی کاتیون چرب را فیکس کنند.&nbsp;<br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><b><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA">اسید چرب رها شده خود با فزاینده‌ جذب سطحی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; ">adsorption</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; " lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>&nbsp;به مو فیکس می‌شود و به این ترتیب، موتوسط تبادل آنیون، کاتیون (همانگونه که درمورد یک فرآورده‌ی کاتیون اکتیو رخ می‌دهد) و توسط جذب سطحی (مثل مورد ترکیبات چرب) تحت تأثیر قرار می‌گیرند</span></b></p></td></tr></tbody></table> </div> <p class="MsoNormal"><o:p><b>&nbsp;</b></o:p></p> text/html 2013-04-04T06:25:31+01:00 tarmimmootalebi.mihanblog.com دکتر طالبی سفارش کلاه گیس فقط از موی طبیعی انسان برای خانم ها و اقایان http://tarmimmootalebi.mihanblog.com/post/23 <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffff33" size="5"><strong>سفارش کلاه گیس فقط از موی طبیعی انسان برای خانم ها و اقایان</strong></font></p> <p align="center"><img alt="سفارش کلاه گیس زنانه و مردانه فقط از موی طبیعی انسان برای خانم ها و اقایان " src="http://www.locopoc.com/PortalData/Subsystems/Locopoc/LocoAd/Images/Original/0_کلاه%20گیس%20زنانه%20-%20کلاه%20گیس%20مردانه%20طبق%20سفارش%20شما.JPG" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffffff"><font size="3"><strong>کلاه گیس&nbsp; سفارشی دقیقا" طبق اندازه سر شما</strong></font><br><font size="3"><strong>با 35 سال سابقه</strong></font></font></font></p><p align="center"><img src="http://axgig.com/images/16950307633765963687.jpg" alt="فروش سفارشی کلاه گیس زنانه و کلاه گس مردانه از موی طبیعی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffffff"><font size="3"><strong></strong></font><br><font size="3"><strong>قابل توجه کسانی که شیمی درمانی نموده اند و یا الوپسی هستند و یا به هر دلیل کل موهای سر انها ریخته است</strong></font><br><font size="3"><strong>قابل شستشو و حمام و هر نوع ارایش و رنگ کردن</strong></font><br><font size="3"><strong>انواع کلاه گیس زنانه و مردانه ما&nbsp;از موی طبیعی ما چنان طبیعی می باشند که به راحتی میتوانید ورزش و حمام نمائید</strong></font><br><font size="3"><strong>موهایتان را فرق باز کنید و موهایتان را رنگ و فر و مش نمائید و سشوار بکشید مدل گوناگون دهید و از هر نوع لوازم ارایش همچون واکس مو و ژل مو و حتی اتو مو نیز استفاده کنید</strong></font><br><font size="3"><strong>و معایب کلاه گیس های خارجی که از مواد پلاستیکی هستند و استفاده مداوم از انها برای بدن مضر است را ندارند کلاه گیس های خارجی ارزان و معمولا قیمت خرید و فروش کلاه گیس خارجی حدود 50 تا 100 هزار تومان را دارند و جلوه نازیبا و غیر طبیعی دارند قابل تهیه از لوازم ارایشی فروشیها هستند توانایی حالت دادن و سشوار کشیدن و رنگ و مش نمودن بعلت تهیه از مواد پلاستیکی را ندارند</strong></font><br><font size="3"><strong>اما کلاه گیس های ما فقط از موی طبیعی می باشند</strong></font><br><font size="3"><strong>بمناسبت سی و پنجمین سال تاسیس با 30 % تخفیف</strong></font></font></font></p><p align="center"><img src="http://axgig.com/images/86241527106532203954.jpg" alt="کلاه گیس زنانه - کلاه گیس مردانه از موی طبیعی انسان - کلاه گیس طبیعی 88840872-88820817" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffffff"><font size="3"><strong></strong></font></font></font></p><p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffffff"><font size="3"><strong><br></strong></font></font></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffffff"><font size="3"><strong>برای هر مدل مردانه و زنانه به هر اندازه بلندی</strong></font><br></font><font color="#66ff99"><font size="3"><strong>*** </strong></font><font size="3"><strong>توجه کلاه گیس تنها برای کسانی که تمام موی خود را از دست داده اند و کاشت مو و ترمیم مو برای انها قابل انجام نیست و لازم و مفید است و بعلت سفارشی بودن طبق سر شما و اندازه و حالت دلخواه شما غیر قابل ارسال به شهرستانها می باشد و ما کلاه گیس اماده برای ارسال به شهرستانها به هیچ وجه نداریم لطفا برای سفارش تنها به موسسه ما در تهران مراجعه نمایید و سفارش دهید</strong></font></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ffffff" size="3"><strong><font color="#66ff99"> ***</font><br><font color="#ffff66" size="4">ادرس دفتر مرکزی:تهران-خیابان طالقانی-نبش ایرانشهر-جنب بانک تجارت-ساختمان<font size="4">282</font>-طبقه5-نزدیک ایستگاه متروی طالقانی و نیز ایستگاه متروی فردوسی<br></font></strong></font></p> <p align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ffff66"><font size="4"><strong>88840872-88845766-88307906</strong><br><strong>شهرک غرب:88369620 -88369621</strong><br></font></font></font></p>